Doorzichtige actie Hivos: publicatie Open Data

17 april, 2014

Hivos maakt vandaag als eerste grote Nederlandse  ontwikkelingsorganisatie al haar projectgegevens conform de geldende  (IATI-) standaard openbaar. De publicatie van ‘open data’ volgens de  internationaal afgesproken standaard stelt anderen in staat om  activiteiten van ontwikkelingsorganisaties, overheden en instituten  zoals de Wereldbank te controleren en met elkaar te vergelijken.

Open data expert van Hivos Hapee de Groot: “Op onze website laten we  al zien wat we doen en hoe goed we zijn. Nu kan Iedereen die de open  data bekijkt dat zelf beoordelen. Je kunt zien met welke partners wij  werken, wat ze doen, hoeveel geld ze krijgen en van wie. Onze inkomsten  kun je tot op de cent nauwkeurig koppelen aan onze uitgaven.”

IATI  staat voor International Aid Transparency Initiative, bedoeld om  gegevensbestanden met veelal financiële informatie toegankelijk en  deelbaar te maken.

Bekijk onze Open Data  hier in de IATI preview

Bekijk onze Open Data hier in XML

Achtergrond

Onze moderne  netwerksamenleving waarin mobiele telefoons en internet een steeds  grotere rol spelen verandert de manier waarop wij ons organiseren,  informatie verspreiden en informatie vergaren. Op het gebied van  internationale samenwerking zijn talloze organisaties actief maar een  overzicht van wat er nu werkelijk gebeurt en tot stand komt, ontbreekt;  waardevolle informatie zit vaak verschanst in letterlijk ontoegankelijke  databases.

IATI gaat over het openen en linken van  gegevensbestanden in die mate dat ze toegankelijk zijn voor derden. Het  raadplegen van dit zogenaamde ‘ruwe materiaal’ vereist een zekere  kennis, die vervolgens een wereld van mogelijkheden opent. Journalisten,  beleidsmakers, pressiegroepen, iedereen die in de materie duikt kan de  informatie reproduceren. De nieuwe transparantie brengt geldstromen  nauwkeuriger dan voorheen in beeld en maakt het makkelijker om aannames  te verifiëren. Deze ‘open ontwikkeling’ kan enorm positieve gevolgen  hebben voor effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

Kijk naar video om in een paar minuten te zien wat ‘open data’ behelst.

Open Development Explained from Open for Change on Vimeo.

Lees ook