Op naar een inclusieve wereld!

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen, en verzetten we ons tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, journalisten, ondernemers, kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan veertig landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij ondersteunen hen waar mogelijk.

Samen komen we in actie

Al meer dan vijftig jaar zet Hivos zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. Ons werk gaat niet over een nacht ijs. Want de wereld waarin we leven is complex en vol uitdagingen. We zien vrijheden en mensenrechten onder druk staan. Ongelijkheid en discriminatie worden door de klimaatcrisis alleen maar versterkt. Maar we zien ook kansen en mogelijkheden om in actie te komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat moedige mensen en hun organisaties de sleutel zijn in het bestrijden van machtsongelijkheid. Hun ideeën en inzet zijn cruciaal bij het realiseren van klimaatrechtvaardigheid, gendergelijkheid, diversiteit en inclusie.

Hoe we dat aanpakken

We brengen belanghebbenden, experts en bondgenoten samen. Met hen gaan zorgen we ervoor dat de ideeën van moedige mensen daadwerkelijk verder komen. We beïnvloeden beleid en bewegen de publieke opinie, bijvoorbeeld door campagne te voeren voor gelijke toegang tot het huwelijk of door het wereldwijd versterken van vrouwenbewegingen. Bovenal zorgen we ervoor dat mensen zélf in de positie kunnen komen om beslissingen te beïnvloeden die effect hebben op hun leven en toekomst.

Doe mee!

De structurele steun van onze donateurs is hierin onmisbaar. Hoe meer mensen achter ons staan, hoe meer we kunnen bereiken. Help ook mee!

New call-to-action