Responsive image

Periodiek schenken

Het voordeel van periodiek schenken

Projecten van Hivos zijn gebaat bij een structurele ondersteuning. Zo weten de mensen ter plekke dat hun initiatieven een toekomst hebben. Dat ze écht een kans krijgen.

Hivos structureel steunen kan ook voor jou waardevol zijn. Eenmalige giften zijn pas aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer ze meer dan 1% bedragen van het belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen waarbij vijf jaar of langer eenzelfde bedrag gedoneerd wordt zijn wél volledig aftrekbaar. Voorwaarde daarvoor is dat de schenking vastgelegd wordt in een overeenkomst.

Een rekenvoorbeeld

Ida is 49 jaar en heeft een bruto jaarinkomen van € 44.000. Ieder jaar schenkt ze €250 aan Hivos. De gift is niet aftrekbaar want hij valt onder de 1 procent-grens van haar inkomen.

Ze besluit nu periodiek te schenken mét een schenkingsovereenkomst. Het belastingvoordeel laat ze graag ten goede komen aan de projecten van Hivos. Stel, de komende vijf jaar schenkt ze €420 per jaar. Dat bedrag is eveneens lager dan de 1 procent-grens maar omdat ze een schenkingsovereenkomst is aangegaan, krijgt ze van de Belastingdienst ieder jaar € 170 terug. Netto schenkt Ida dus nog steeds €250. Zo geeft ze meer voor hetzelfde geld.

Vul het formulier in

Wil je het werk van Hivos ook structureel steunen? En meer geven voor hetzelfde geld?

Download dan nu de ‘Overeenkomst Periodieke Schenking.

Vul het formulier in en stuur het op naar Hivos.

Heb je vragen of wil je de folder Periodiek Schenken en de overeenkomst thuis gestuurd krijgen? Neem dan contact op met onze donateursafdeling.

Telefoon: 070 376 55 00
E-mail: donateurs@hivos.nl