Beeld2

Een toekomst nalaten

U geeft om de toekomst. Om een betere wereld waar mensen in vrijheid en gelijkheid met elkaar omgaan. Waarin we zuinig zijn op onze aarde. Oók als u er straks niet meer bent.

Door Hivos in uw testament te benoemen laat u een kans na voor mensen om hun idealen in de praktijk te brengen. Of ze nu vechten voor de rechten van homo’s of de positie van vrouwen; klimaatverandering tegengaan of kinderarbeid bestrijden.

Hivos in uw testament

Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om uw wensen op te nemen in een testament. Wanneer u Hivos wilt benoemen in uw testament dan kan dat op drie manieren.

Optie 1: Legaat

Met een legaat laat u een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk of huis, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet u precies wat u aan Hivos schenkt.

Optie 2: Erfstelling

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld een percentage van uw nalatenschap aan Hivos nalaten.

Optie 3: Fonds op naam

Met een fonds op naam verbindt u uw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij u past. Uw fonds op naam geeft een toekomst aan mensen waarmee ú zich verbonden voelt.

Vrijgesteld van erfbelasting

Uw nalatenschap aan Hivos is vrijgesteld van erfbelasting, omdat we een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn. Zo komt iedere euro op de juiste plek.

De notaris maakt het testament op

Overweegt u Hivos te laten delen in uw nalatenschap? Voor het laten opmaken of wijzigen van een testament is het nodig dat u naar de notaris gaat. In overleg met de notaris legt u uw wensen vast in een testament.

Vragen

Heeft u vragen over het opstellen van een testament? Neem gerust contact op met Notaris Dirk Post van Notariskantoor Post uit Den Haag (Statenplein 19) op telefoonnummer 070 346 97 06. Natuurlijk kunt u ook uw eigen notaris benaderen.

Wilt u meer weten over het werk van Hivos? Of wilt u uw persoonlijke wensen en de verschillende mogelijkheden bespreken? Voor advies of een persoonlijk gesprek nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 376 55 00 of per e-mail via donateurs@hivos.nl.

Via onderstaand formulier kunt u vrijblijvend de brochure over nalaten aan Hivos aanvragen.

Ja, stuur mij vrijblijvend de brochure over nalaten aan Hivos

Brochure nalaten