Democratie is niet voor bange mensen

29 april, 2011

In de brief stellen de schrijvers dat het verlangen naar vrijheid en democratie, breed gedeeld door mensen uit alle lagen van de samenleving, duidelijk maakt dat er een herformulering moet plaatsvinden van het sociaal contract en de wijze van politieke interactie in de samenlevingen in de regio. Ook vinden de schrijvers dat institutionele hervormingen noodzakelijk zijn om menselijke waardigheid en veiligheid van burgers en hun individuele en collectieve mensenrechten te waarborgen.

Om dit te bereiken zouden ook Nederland en Europa een rol moeten spelen. Want, zo vinden de auteurs, "waar mensen zo massaal hun angst afleggen en streven naar vrijheid en menselijke waardigheid, kunnen wij niet stil blijven."

Download hieronder de hele brief.

Lees ook