De Telegraaf bericht onjuist over Hivos salaris uitgaven

18 mei, 2009

Aanleiding voor dit artikel lijkt de bespreking van het nieuwe subsidiekader voor ontwikkelingsorganisaties, waarover aanstaande woensdag in de Tweede Kamer een debat zal plaatsvinden. Minister Koenders stelt terecht een norm voor de salarissen van de directeuren van dergelijke maatschappelijke organisaties. Deze moeten voldoen aan de code Wijffels. De Code Wijffels schrijft voor dat de directiesalarissen van goede doelen organisaties afgeleid moeten worden van vergelijkbare functies bij de rijksoverheid. In de praktijk is dit vertaald als het inkomen van een directeur-generaal op een ministerie (bruto € 9.098 per maand, 36 uur). Hivos voldoet al een aantal jaren aan deze norm.

 

De Telegraaf is uitgegaan van de totale loonkosten (inclusief werkgeverslasten, pensioenpremie, vakantiegeld e.d.). Het bruto salaris van de algemeen directeur van Hivos en van de directeur programma’s en projecten blijft met respectievelijk € 7.928 (voor 38 uur) en € 7.220 per maand gemakkelijk binnen de norm. Deze informatie is ook te vinden in het jaarverslag.

Lees ook