De Millenniumdoelen voor vrouwen

11 augustus, 2014

Volgens Dubel hebben de Millenniumdoelen de achterstelling van vrouwen niet weten terug te dringen. “Op Millenniumdoel 3 – Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten – is samen met Millenniumdoel 5 – het terugdringen van moedersterfte – de minste vooruitgang geboekt”, stelt Dubel.

Naar schoolOnderdeel van het derde Millenniumdoel is dat in 2015 net zoveel meisjes als jongens naar school gaan: zowel in het basis-, middelbaar als het hoger onderwijs. Hoewel er op dit gebied zeker progressie is geboekt volgens Dubel, maakt nog altijd ongeveer 30% van de kinderen de lagere school niet af. “De vooruitgang stagneert sinds 2007: dit heeft onder andere te maken met de daling van ontwikkelingshulp en de veranderende prioriteiten van donorlanden”.

Ook stelt Millenniumdoel 3 dat meer vrouwen werk moeten vinden buiten de landbouwsector. “De landbouw is een van de laagstbetaalde sectoren. Met name in Afrika is het aantal vrouwen werkzaam in de landbouw heel erg hoog”, aldus Dubel. Zij stelt dat het percentage vrouwen dat niet in deze sector werkt de afgelopen veertien jaar slechts met 10% is gegroeid. “Dat is op zich natuurlijk vooruitgang, maar volstrekt onvoldoende.”

Dubel hekelt het feit dat binnen de huidige Millenniumdoelen niet wordt gesproken over geweld tegen vrouwen. “Dat is een gemiste kans, aangezien 1 op de 3 vrouwen in de wereld ooit in haar leven te maken krijgt met geweld.” Het aflopen van de Millenniumdoelen in 2015 biedt volgens Dubel een hernieuwde kans om geweld tegen vrouwen op de internationale agenda te zetten.

Beluister hier het EenVandaag interview met Ireen Dubel.

 

Lees ook:

OneWorld – Millenniumdoel 3

Foto: European Commission DG ECHO, some rights reserved

Lees ook