De feiten: rapport CE Delft

Om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik en CO2-uitstoot   van datacenters in Nederland, heeft CE Delft in opdracht van Hivos de  datacenters onderzocht. Ze bekeken de ontwikkeling van energieverbruik   en CO2-emissies in 2012, de verwachtte groei tot 2015 en de  mogelijke  klimaatimpact als deze sector zich zal verduurzamen.

Het resultaat is  het rapport Vergroenen datacenters 2012-2015. Een aantal conclusies op  een rij:

  •     Het energieverbruik van de datacenters  in Nederland bedraagt in 2012 circa 1,6 (1,3-1,8) TWh, en dat zal  oplopen tot 2,1 (1,7-2,5) TWh in 2015.
  •     Dit staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 450.000 gemiddelde gezinnen.
  •     De bijbehorende CO2-emissies lopen van ca. 0,72 megaton in 2012 (± 15%) tot ca. 0,93 megaton in 2015 (± 20%).
  •     De  gemeente Amsterdam stelt hoge energie efficiëntie eisen aan datacenters  in Amsterdam. Als de ‘Amsterdamse’ energie efficiëntie eisen als  maatstaf voor alle datacenters in Nederland gaan gelden, dan kan een  forse besparing op het Nederlandse energieverbruik gerealiseerd worden.
  •     Het  effect hiervan kan een reductie van het elektriciteitsverbruik bij data  centers van bijna 20% opleveren: in 2012 300 mln. kWh.
  •     Dit is een forse besparing, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ca. 85.000 huishoudens.
  •      De CO2-uitstoot die hiermee voorkomen wordt is ca. 136 kton/jaar (±23 kt).

 

Download het rapport Vergroenen datacenters 2012-2015