‘Dark money’ zaait twijfel over klimaatverandering

8 januari, 2014

Bijna unaniemOndanks dat internationale organisaties, nationale en internationale wetenschappers en kennisinstituten klimaatverandering aanwijzen als een ernstig probleem waar de mens aan bijdraagt, heeft de gemiddelde Amerikaan hier volgens Brulle geen weet van. Bij een enquête  in de VS in de herfst van 2012 werd de volgende vraag gesteld: Geloven wetenschappers dat de aarde warmer wordt als gevolg van menselijke activiteit? 43 % antwoordde nee, en nog eens 12 % wist het niet. Slechts 45 % van de Amerikanen wist dat bijna  de gehele  wetenschappelijke gemeenschap het eens is over de gevaren van  klimaatverandering.

Verkeerd geïnformeerdVolgens Brulle worden Amerikaanse burgers bewust verkeerd geïnformeerd over klimaatverandering door de organisaties van de Climate Change Counter Movement: conservatieve denktanks, belangengroepen, brancheverenigingen. Brulle deed onderzoek naar de geldschieters van deze organisaties.

Herkomst onbekendUit het onderzoek bleek dat tussen 2003 en 2010 door 140 stichtingen 5299 subsidies waren verstrekt ter waarde van ruim een half miljard dollar. Een aantal (conservatieve) stichtingen en fondsen financierde de klimaat-tegenbeweging openlijk maar veel van de voorheen prominente donoren zoals de ExxonMobil Foundation, waren niet langer in de boeken te vinden. Brulle kon slechts een kwart van het geld traceren in openbare dossiers. Ongeveer 75 procent is ‘dark money’, geld van onbekende bronnen dat volgens Brulle wordt gebruikt om Amerikanen de illusie te geven dat er twijfel bestaat over de (schadelijkheid van) klimaatverandering.

Foto cc: Some rights reserved by DavidDMuir

Lees ook