100 procent groene ICT

De slachtoffers van klimaatverandering zijn  kwetsbare  groepen in ontwikkelingslanden, terwijl de veroorzakers in de westerse landen zijn te vinden. Hivos wil dat het Nederlandse  bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt in het terugdringen van broeikasgasemissies in Nederland. Om die reden is Hivos van start gegaan met een MVO bedrijvenprogramma, onderdeel van de Klimaat & Energie campagne. Hivos richt zich op de uitstoot van de ICT-sector: een grote energiegebruiker in Nederland.

Actueel

Loading...

Hernieuwbare Energie

Loading...