Beeld2

Een bosje eerlijke rozen op Secretaressedag

Morgen is Secretaressedag: een mooie gelegenheid om een boeket bloemen te geven óf te mogen ontvangen. In de aanloop van deze dag vragen Hivos en de Duurzame Bloemisten Groep samen met ondernemersvereniging De Groene Zaak extra aandacht voor het verduurzamen van de bloemensector.

Bloemen uit Afrika

Het eerlijk en duurzaam produceren van bloemen is een van de thema’s waar Hivos zich hard voor maakt. Verreweg de meeste rozen komen tegenwoordig uit Afrika. De sierteelt gaat daar vaak gepaard met slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemers, zoals te lage lonen, geen vaste arbeidscontracten, intimidatie op de werkvloer en blootstelling aan pesticiden. Met de campagne Power of the Fair Trade Flower willen we de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de Afrikaanse bloemenindustrie verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Groene Zaak roept bedrijven op om bloemen in te kopen die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Want willen bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan is de aanschaf van eerlijke bloemen daar onderdeel van. Eerlijke bloemen zijn gekweekt met respect voor mens en milieu en zijn te herkennen aan keurmerk. Door bloemen in te kopen die eerlijk geproduceerd zijn, kunnen Nederlandse bedrijven bijdragen aan een betere situatie van vrouwen in de bloementeelt.

Eerlijke bloemisten

De Duurzame Bloemisten Groep is partner bij De Groene Zaak. Steeds meer bloemisten sluiten zich aan bij deze bloemistengroep omdat zij een vooruitstrevende visie en aanpak hebben op het gebied van mens, milieu, het verduurzamen van de bedrijfsvoering en inkoop van bloemen. Door in- en verkoop van duurzaam geteelde bloemen helpen zij de volledige bloemensector te verduurzamen.

Foto: Rebke Klokke