Bioslurry: het bruine goud

31 maart, 2014

Biogasinstallaties bieden plattelandsgemeenschappen toegang tot schone en betaalbare energie en zijn ideaal voor (kleinschalige) boeren die slechts een paar dieren bezitten. Hivos en SNV voeren samen biogasprogramma’s uit in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

 

 

Nadat een biogasinstallatie gevuld is met lokaal beschikbare ruwe materialen, zoals restanten van gewassen en met name koeienpoep, kunnen boeren vervolgens het restproduct (de bioslurry) inzetten om de bodem en dus ook hun oogst te verbeteren. De compositie van bioslurry hangt af van verschillende factoren, maar over het algemeen bevat het fosfor, kalium, zink, ijzer, magnesium en koper: stoffen waar vaak een tekort aan is in de landbouwgrond. Bovendien zitten er in bioslurry vaak grotere hoeveelheden voedingsstoffen dan in stalmest en compost, waardoor het een serieus alternatief is voor de vaak dure kunstmest. Aangezien niet alle boeren in Zuidoost Azië en Afrika optimaal gebruik maken van bemesting, informeert het biogasprogramma de boeren over hoe er gebruik gemaakt kan worden van deze duurzame vorm van mest.

Maar het gebruik van bioslurry blijft niet beperkt tot het verbeteren van de bodemkwaliteit. Gewassen blijken na het gebruik van bioslurry beter bestendig tegen ziekten. Bovendien zorgt deze bijzondere meststof niet alleen voor een afname van de watervervuiling, broeikasgassen en schadelijke dampen – het dient zelfs als insectenverjager, en beperkt de groei van onkruid die insecten aantrekt. Geen wonder dat sommige mensen bioslurry het bruine goud noemen.

Het hele rapport ‘Bioslurry: A Supreme Fertilizer’ lees je hier.

Foto: copyright Josh Estey

Lees ook