Responsive image

Betrokken bij Hivos

30 maart, 2018

Al 50 jaar zet Hivos zich in voor mensenrechten. We werken met dappere mensen over de hele wereld, en steunen ze om positieve en blijvende verandering teweeg te brengen. Voor zichzelf en voor anderen. En de mensen die ons daar weer bij helpen zijn onze donateurs. We gingen langs bij Anouk (19) en Ellie en Gerrit (beide begin 70) om ze te bedanken en om te weten te komen waarom ze Hivos zijn gaan steunen – en dat nog steeds doen.

Anouk is bijna een jaar geleden donateur geworden van Hivos. Op het bevrijdingsfestival in Den Haag raakte ze aan de praat met iemand van Hivos en schreef ze zich meteen in. “Toen ik hoorde waar Hivos zich voor inzet dacht ik: wow, daar sta ik ook allemaal voor! Dat vond ik echt gaaf.”

Mensenrechten en homorechten

“Mensenrechten, dat is gewoon het belangrijkste op de wereld. En ik heb een aantal homoseksuele vrienden, ook mijn broer is homo. Dus dat onderwerp staat dicht bij me. In mijn omgeving is het geaccepteerd, maar je hoort nog te vaak berichten over geweld en discriminatie. In sommige landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit, dat vind ik verschrikkelijk. Een organisatie die daar voor opkomt en mensen een stem geeft, dat vind ik heel mooi.” Toen ze later las aan welke onderwerpen Hivos nog meer werkt, was dat vooral een extra bevestiging van haar keuze om donateur te worden.

Een weloverwogen keuze

Hivos is de eerste organisatie die Anouk is gaan steunen als donateur. “Als student heb ik niet zoveel te besteden. Toch mis ik deze kleine maandelijkse bijdrage niet. En alle kleine beetjes helpen, toch? Later wil ik meer goede doelen gaan steunen, maar alleen die waar ik helemaal achter sta.” Laten zien wat er allemaal mogelijk is en welke oplossingen er zijn, vindt ze net zo belangrijk als vertellen hoe groot een probleem is. “Een organisatie die zegt: kijk, dit doen we al. Dat is hoopgevend en inspirerend.”

Dat Hivos een humanistische organisatie is, zegt Anouk niet zo heel veel. Maar dat het om mensen draait, dat is wel wat haar het meeste aanspreekt. “De kracht van mensen als uitgangspunt vind ik mooi.”


Alles hangt samen

Dat Hivos een humanistische, en geen christelijke ontwikkelingsorganisatie is, heeft voor Ellie en Gerrit wel degelijk een rol gespeeld in hun keuze om donateur te worden, nu meer dan 30 jaar geleden. “Wij zijn beiden uitgesproken atheïst.” Ook de verschillende onderwerpen waar Hivos aan werkt en de samenhang daartussen heeft hen altijd aangesproken. “Goede arbeidsomstandigheden, vrijheid van godsdienst, seksuele vrijheid: het is uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden.” Met name de uitgesproken aandacht voor vrouwenrechten – een onderwerp waar Hivos zich al vroeg hard voor maakte – vinden ze erg belangrijk. “In veel ontwikkelingslanden zorgen de vrouwen voor de kinderen, onder- houden ze het land én houden ze het huishouden draaiende. Vrouwen zijn daar vaak de dragers van de samenleving.”

Een lange adem

Ellie en Gerrit beseffen dat het werk van Hivos een lange adem vergt. “De problemen waar Hivos aan werkt los je niet op met ergens een keer geld insteken. We zien in dat er op de lange termijn structureel iets veranderd moet worden om verbetering te bereiken.” Juist die structurele verandering die Hivos nastreeft is dan ook doorslaggevend geweest voor Ellie en Gerrit om zich aan te sluiten als donateur. “Er zijn organisaties die zich meer op acute hulp richten, bijvoorbeeld als er een ramp is geweest. Bij Hivos wordt juist gewerkt aan bewustwording en blijvende verandering. Beide zijn belangrijk, en noodhulp haalt nu eenmaal eerder het nieuws dan de doorgaande steun en ontwikkeling op lange termijn waar Hivos aan werkt. Daarom vinden we het ook zo belangrijk dat een organisatie als Hivos gesteund blijft worden.”

Meer bekendheid en publiciteit, dat zouden Ellie en Gerrit Hivos dan ook wel gunnen. “Hivos is eigenlijk heel bescheiden. Dat is prettig, maar wees ook trots op wat jullie doen en laat dat zien!”

Word ook donateur

Lees ook