Beeld2

Waar draagt jouw sms-donatie aan bij?

Met jouw sms-donatie steun je filmmakers wereldwijd en draag je bij aan onze strijd voor de vrijheid van meningsuiting.

Filmmakers vertellen verhalen die uitdagen, choqueren of vrolijk stemmen. Ze laten ons culturen zien vanuit een perspectief dat we misschien nog niet kenden. Juist in landen waar vrijheid van expressie niet vanzelfsprekend is, moeten filmmakers hun stem kunnen laten horen.

Vrij en open filmklimaat

Om wereldwijd bij te dragen aan een vrij en open filmklimaat, zijn we niet alleen hoofdsponsor van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) en partner van het Hubert Bals Fonds, maar werken we ook samen met filmmakers in landen als Syrië, Cuba en Zimbabwe. Daar waar vrijheid zwaar bevochten moet worden, produceren zij films en documentaires die een wezenlijk verhaal vertellen en een podium nodig hebben. Hivos steunt deze filmmakers en geeft ze een stem. Want waar ruimte is voor nieuwe geluiden en afwijkende meningen, is ruimte voor mensen, in al hun verschillen.

Onze strijd voor vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is de belangrijkste graadmeter voor openheid in een maatschappij. Waar ruimte is voor afwijkende meningen en nieuwe geluiden is ruimte voor mensen, in al hun verschillen. Die ruimte wordt maar al te vaak beperkt door machthebbers, massamedia en grote bedrijven. Het verzet daartegen wordt aangevoerd door mensenrechtenverdedigers, artiesten, filmmakers, journalisten, bloggers en hackers.

Hivos werkt samen met deze mensen op plaatsen waar de ruimte voor vrije meningsuiting wordt beperkt. Hivos ondersteunt creatieve broedplaatsen waar ideeën tot wasdom kunnen komen en biedt opkomende kunstenaars brede netwerken en toegang tot anders onbereikbare podia.

Actievoorwaarden sms-donatie

  • Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouder(s) of voogd.
  • Een sms kost je eenmalig € 3,- exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.
  • Alle gegevens die Hivos verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.
  • Hivos zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms’en gebruikte telefoonnummer, om te bedanken voor de gegeven bijdrage en meer uitleg te geven over deze actie en het werk van Hivos. In dit gesprek bespreken we eventueel andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het werk van Hivos. Wil je NIET door Hivos gebeld worden naar aanleiding van deze actie, stuur dan een mail met je telefoonnummer naar donaties@hivos.nl.