Arabische vrouwenbeweging en de Arabische opstanden

12 mei, 2011

De geschiedenis leert echter dat de actieve rol van vrouwen snel afneemt in de post-revolutieperiode. Daarom is waakzaamheid geboden en blijft het van groot belang om de komende jaren programma’s op te zetten waardoor Arabische vrouwen een actieve rol blijven spelenin de toekomst van hun landen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de nationale wetgevingen worden herzien zodat vrouwen gelijke rechten krijgen. Bovendien zullen maatschappelijke bewegingen  hard moeten werken aan een nieuwe burgerschapscultuur waar ook ruimte is voor een actieve rol van vrouwen.

Emergency SessionHivos zal zich de komende jaren samen met regionale partners voor deze thema’s blijven in zetten. Op de korte termijn zal de regionale vrouwenorganisatie en partner van Hivos, Karama een regionaal seminar organiseren in Cairo van 13-16 mei met als titel: Emergency Session: The Arab Women’s Movement and the Uprisings.

De organisatie van dit seminar vindt plaats ism een aantal Nederlandse NGOs. Vrouwen en mannen uit een aantal Arabische landen zullen tijdens dit seminar werken aan een visie voor de komende jaren op drie thema’s:

1. politieke participatie van vrouwen

2. grondwetsherzieningen

3. burgerschapsvorming

En marge van het seminar vindt een politieke ronde tafel discussie plaats met een aantal Nederlandse Tweede Kamerleden/beleidsmedewerkers.

Download het programma (PDF) 

Download de deelnemerslijst (PDF)

Lees ook