Als we elkaar kwijtraken, waar spreken we dan af?

Als Hivos zien we dat kernwaarden zoals vrijheid, openheid en gelijkheid ook in Nederland onder druk staan. Daarom hebben wij het initiatief genomen om, samen met een grote groep maatschappelijke organisaties*, een campagne te starten voor vrijheid en gelijkheid in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Wij roepen iedere kiezer op om bij het uitbrengen van de stem te staan voor die waarden.

Tegenstellingen

Wij voelen ongemak bij het uitvergroten en aanwakkeren van tegenstellingen in de samenleving. Bevolkingsgroepen komen steeds verder tegenover elkaar te staan, blanke Nederlander versus Marokkaanse Nederlander, moslims versus ongelovigen, hoog opgeleid versus lager opgeleid, oud versus jong. Populisme werkt die polarisatie in de hand en vaart daar wel bij. Populisme drijft op angst voor de ander, wakkert die angst verder aan, zonder met concrete oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen.

Grondwet

De angstcultuur willen wij doorbreken. Door ons niet uit elkaar te laten drijven. Door mensen niet uit te sluiten, maar het gesprek met elkaar aan te gaan. Door vooroordelen opzij te schuiven en naar elkaar te luisteren. Door de nadruk te leggen op vrijheid, verantwoordelijkheid, openheid en gelijkheid, zoals verwoord in onze Grondwet.

Stembiljet

De komende verkiezingen gaan over de vraag in welk land we willen leven. In een land waar uitsluiting op de loer ligt of waar iedereen meetelt? Laat het antwoord op die vraag meewegen in het stemhokje!

Ga naar www.waarsprekenweaf.nu voor meer informatie over de actie.

Zien we elkaar daar?

*ActionAid, CARE, Cordaid, Greenpeace, Hivos, Human, Humanitas, Stichting HVO Primair, Humanistisch Verbond, OneWorld, Oxfam Novib, Partos.