Alliantiedag 2010 in wereldmuseum

31 maart, 2010

Hoe werkt zoiets in de praktijk? Hansje geeft een voorbeeld. “In plaats van te spreken over vervuild water, heb je het over het recht op schoon drinkwater. Dat houdt in dat het water betaalbaar is en dat er een goede infrastructuur gerealiseerd wordt waardoor er een eerlijke en veilige distributie van het water plaats kan vinden. De overheid moet daar dan verantwoordelijkheid voor nemen en er zorg voor dragen.”

Ook bedrijven moeten hier hun steentje aan bij dragen, vindt Hansje. “Bedrijven mogen bijvoorbeeld het water niet vervuilen en ook niet zoveel water gebruiken dat er niets voor omliggende gebieden overblijft.” Hoewel een aantal bedrijven zich heel bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, is er een grote groep die deze verantwoordelijkheid niet neemt of ziet, vertelt Hansje. “Juist zij moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Soms hebben we ook te maken met bedrijven die het graag goed willen doen maar niet weten hoe. Met hen ga je dan kijken wat ze zouden kunnen doen.”

Met het ‘Human rights and business project’ dat Hansje coördineert in Tanzania probeert Aim for human rights dit te bewerkstelligen. “We willen dat bedrijven die opereren of gevestigd zijn in Tanzania de mensenrechten van werknemers, omwonenden en anderen waar zij een ‘impact’ op hebben- zoals bijvoorbeeld consumenten- respecteren.”

Om dit te bereiken wordt de rol van maatschappelijke organisaties versterkt en hun kennis op het gebied van mensenrechten en bedrijven verbreedt en verdiept. Vervolgens benaderen maatschappelijke organisaties ieder op hun eigen manier bedrijven. “Sommigen springen op de barricades, anderen gaan in constructieve dialoog met het bedrijf. Wij bieden tools en kennis waarmee zij dit kunnen doen en dan voeren zij zelf de acties uit. Dit is heel effectief, omdat dit de mensenrechten van verschillende kanten op de agenda plaatst van de bedrijven in Tanzania. Via onze partners proberen wij ook de overheid hierbij te betrekken.”

Op de Alliantiedag 2010 ‘Meer mensenrechten, minder armoede’ zal Hansje haar ervaringen met het project in Tanzania presenteren. Tevens zullen Hivos en Bonded Labour in Nederland inspirerende voorbeelden geven uit de praktijk van armoedebestrijding. Mensenrechtenexpert Rob Buitenweg en politicus Kathalijne Buitenweg laten hun visie op het thema horen en bezoekers van de Alliantiedag kunnen meedenken over het programma ‘De Vloer Op’!

Aanmelden voor de Alliantiedag kan via http://www.human.nl/?pg=specials&specialsid=16! Toegang tot de Alliantiedag en tot het zojuist heropende Wereldmuseum in Rotterdam is gratis.

Lees ook