Aantijgingen rond biogasproject raken kant noch wal

7 maart, 2011

SNV is al sinds 1989 actief met het opzetten van een biogassector in Nepal en heeft die formule vervolgens ook in andere Aziatische landen en, sinds 2005, ook in Rwanda geïntroduceerd. SNV was al lang aan de slag met biogas voordat de stichting ‘Biogas for Better Life’ (BFBL), was opgericht (2008).

Geleerde lessen
Het betreffende biogas initiatief in Afrika is ons inziens een mooi voorbeeld waarbij opgedane ervaring en geleerde lessen van een bewezen aanpak in het ene continent, Azië, worden gebruikt voor het opzetten van een programma in een ander continent, Afrika. Uiteraard met bijzondere aandacht voor de specifieke omstandigheden.

Hivos en SNV bestrijden dat ze de stichting ‘Biogas for Better Life’ niet wilden laten deelnemen aan het programma. Beide ontwikkelingsorganisaties hebben zich tot het laatst ingezet om de stichting aan boord te houden. In de laatste fase van het overleg tussen alle betrokkenen zou BFBL de verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget krijgen voor onder meer advisering, het werken aan bewustwording, communicatie en het onderhouden van de contacten met betrokken Afrikaanse overheden. Kennelijk vond de Stichting die rol binnen het partnerschap te mager. Hivos betaalde reiskosten om bestuursleden van de BFBL te laten deelnemen aan vergaderingen in Nederland; dit ter illustratie voor inspanningen om te blijven samenwerken met de stichting.

Eigen besluit
Het ministerie van Buitenlandse Zaken – als subsidiegever uiteindelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het partnerschap – en BFBL konden het uiteindelijk niet eens worden over de rol van BFBL waarna de stichting zélf, op 28 augustus 2008, besloot zich uit het samenwerkingsverband terug te trekken. Bestuurslid Néné Traoré (aan het woord in het Volkskrant artikel) was aanwezig bij de vergadering waar de stichting besloot zich terug te trekken.

In alle zes landen (Tanzania, Oeganda, Kenia, Ethiopië, Senegal en Burkina Faso) is de uitvoering en aansturing van het biogas programma in handen van Afrikaanse overheden, van lokale niet-gouvernementele organisaties en de private sector. De gebruikers, Afrikaanse mannen en vrouwen, besluiten zelf of ze een biogas installatie willen aanschaffen. Hivos voert in dit proces het financiële beheer, SNV zorgt voor technische kennis en ervaring.

In deze video laten Keniaanse partners zien hoe het biogas programma werkt.

Lees ook