ENG
 


 
SAMENWERKINGEN

Partners hier

NPL Logo

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij ondersteunt Nederlandse organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en sociale cohesie in Nederland. Van de opbrengst bij de loterij is 50% bestemd voor het goede doel.

Sinds 2007 is Hivos beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. In 2012 verhoogde de Postcode Loterij haar structurele bijdrage aan Hivos tot een jaarlijks bedrag van 1,35 miljoen euro. Naast een jaarlijks vast bedrag, maakt de Nationale Postcodeloterij ook extra projecten mogelijk van Hivos partners in ontwikkelingslanden. Wij zijn erkentelijk voor deze blijk van waardering en bedanken alle  deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij die dit mogelijk hebben gemaakt.

 
 

Metropolis TV VPRO

In samenwerking met Hivos maakt de VPRO het vernieuwende buitenlandprogramma Metropolis, waarin meer dan 50 correspondenten over de hele wereld interessante reportages maken vanuit hun eigen cultuur.

 
 

International Film Festival Rotterdam

Hivos vindt dat vernieuwende cinema onmisbaar is voor een vrije  samenleving en steunt daarom onafhankelijke filmmakers wereldwijd. Het  Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR) biedt regisseurs een  podium voor hun artistieke visies. Zo krijgen zij de kans om hun  opvattingen over maatschappelijke thema’s te delen. Hivos is daarom de  trotse hoofdsponsor van het IFFR.

 
 

Triodos Bank

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied.

 
 

Day for Change

Stichting Day for Change is in 2006 opgericht om op een leerzame manier  microkrediet onder de aandacht te brengen. Doordat mensen in Nederland  op creatieve wijze hun eigen ondernemerschap inzetten, is een  microkrediet voor allerarmsten in de wereld mogelijk. Zo komt een  duurzaam inkomen voor miljoenen mensen binnen handbereik.

 
 

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA), waarmee Hivos onder andere samenwerkt in haar Kennisprogramma, behoort met ongeveer 25.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot één van de grotere universiteiten van Europa.

 
 
Logo Humanity House

Humanity House

Het Humanity House in Den Haag is een museum waar je kunt ervaren hoe het is om een ramp of conflict mee te maken. Het Humanity House heeft speciale educatieve programma's ontworpen voor het basis, voortgezet en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het Humanity House een ontmoetingsplek voor professionals en geïnteresseerden om met elkaar in gesprek te gaan over internationale samenwerking en duurzaamheid. Gezamenlijk bieden het Humanity House en Hivos een aantal evenementen per jaar aan.

 
 

Alliance2015

De Alliance2015 is een samenwerkingsverband tussen zes Europese ontwikkelingsorganisaties waarvan de naam is ontleend aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 
 

Humanistische Alliantie

De Humanistische Alliantie is een vereniging van ongeveer 50 organisaties met een directe achterban van 85.000 medewerkers, vrijwilligers en abonnees.

 
 

Institute of Social Studies

Het ISS is een internationaal opleidingsinstituut voor beleidsmatige, kritische sociale wetenschappen.