Ontdek meer

Seduce to reduce

In 2011 startte Hivos met het seduction project, een serie verleidelijke experimenten waarin mensen werden uitgelokt om de beste energiekeuze te maken. Volg andere duurzame energieprojecten van Hivos - bijvoorbeeld Sumba Iconic Island – op www.hivos.nl/energie.

Game Studenten Versus het Energieprobleem

Game designers zijn meesters in het beïnvloeden van menselijke motivatie. Daarom werkt Hivos samen met de HKU. Studenten Applied Game Design laten de principes die gamen verslavend maken los op het energieprobleem. Deel van de uitdaging is het verbeteren van feedback over energieverbruik. Hier kan je de voortgang volgen, van brainstorm tot prototype.

Een Werkend Prototype

Bang! Het is voltooid, het studentenproject van de HKU dat heeft geleid tot de Light Gun. Het Mashlab team heeft een werkend prototype gepresenteerd aan Hivos. De nieuwste features zijn geluid en trilling bij het schieten en de optie van het uitschieten met meerdere schoten wat de ‘mastery curve’ groter maakt. Met dit promotiefilmpje introduceerden de student-ontwerpers hun finale presentatie.

Bekijk de Light Gun

Deze presentatie geeft ook een kijkje in het binnenste van de Light Gun.

LIGHT GUN: DE EERSTE PLAYTEST

Om te zien hoe mensen reageren op het concept 'light gun' is een  proef opgezet. In onze werkruimte lag een aantal 'guns' klaar. Er  brandden lampen die op afstand uitgezet konden worden vanuit een andere  kamer met behulp van een radiosignaal en een webcam. Proefpersonen  'schoten' lampen uit. Ze geloofden dat het licht uitging door hun schot.  Het prototype moet dit straks echt kunnen. In het filmpje zie je hoe de  playtest verlopen is.

De verkennende brainstorm

Kort na de start van het studentenproject presenteerde het team een eerste selectie richtingen met bijbehorende concepten. De sterkste concepten worden doorontwikkeld.

Feedback Metaphor
Virtual Garden Een display in het huishouden geeft een virtuele tuin weer die tot bloei komt als de bewoners energiezuinig leven. Dit display gebruikt de data van een slimme energiemeter waar verschillende delen van de tuin op reageren. Planten groeien als energieverbruik daalt. Het echte weer is niet alleen van invloed op het verbruik maar ook op de virtuele tuin.
 

Energy Label Street sign
Een straatnaambord dat buurtbewoners motiveert om samen hun energieverbruik omlaag te brengen. Het bord neemt de bekende kleuren aan van een energielabel en reageert op het gecombineerde energiegebruik van alle huishoudens in een straat.

Practical reuse
Leftovers app Een app die recepten voorstelt op basis van de (restjes) eten in de ijskast. Zo wordt minder energie samen met ongebruikt voedsel weggegooid.

Competiton
Evo Shoes Deze (kinder)schoen evolueert als statusobject naarmate er meer mee wordt gelopen, hoe groter de gelopen afstand, hoe meer features er zichtbaar worden.

School game
Scholieren uit een zuinig huishouden krijgen een voorsprong in competities op school.

Social
Bar Deal Een groepskorting stimuleert mensen om gezamenlijke activiteiten te ondernemen waarmee ze energie besparen door het schaalvoordeel. De WK finale Nederland-Spanje betekende een dal in energieverbruik omdat mensen samen televisie keken, hun eigen televisie niet gebruikten en tijdens het kijken stroomverbruikende individuele activiteiten nalieten.

Appliances & Control
The Light Gun De gebruiker richt en vuurt op met de light gun op lampen en schakelt ze zo uit, aanzetten moet wel weer met een knop. Het doel: dingen uitzetten leuker maken.

Aftrap: expert brainstorm

Om een scherpe opdracht te formuleren voor het studententeam verkenden HKU docenten samen met Hivos in een expert-brainstorm de uitgangspunten voor het project.

Holle bolle Gijs
Steeds vaker worden games gebruikt om problemen in de werkelijkheid aan te pakken. Een oud voorbeeld is holle bolle Gijs in de Efteling, het beeld met open mond dat ‘papier hier’ zegt. Om tot een scherpe opdracht aan studenten te komen is in augustus een expert-brainstorm gehouden, geleid door Willem-Jan Renger (Programmaleider Research & Design) en Jeroen van Mastrigt (lector). De sessie werd een uitwisseling van actuele inzichten over energiegebruik en game design principes.

Andere drijfveren
“Een game hoeft er niet als tennis uit te zien om je beter te laten tennissen,” zei Jeroen van Mastrigt. Hij droomt van een game om het fileprobleem aan te pakken. Bij het toepassen van gaming technieken met energiebesparing als doel hoeft energie geen expliciet element te zijn. Juist het aansluiten bij andere drijfveren dan de verstandige wens om zuiniger te zijn met energie maakt nieuwe motiverende krachten los. Morele oordelen over energie-overconsumptie of de beschuldiging het klimaatprobleem te vergroten worden vermeden. Het wordt een positief en praktisch project. De inzet is niet om een soberder levensstijl te stimuleren maar om overbodig energieverbruik aan te pakken.

Repareer de feedbackloop
Nederlandse huishoudens krijgen gebrekkige feedback op hun energieverbruik. Ze krijgen dit in de vorm van cijfers op hun energierekening, lang na het verbruiksgedrag. Dit is een verbroken ‘feedbackloop’. Het systeem stelt mensen niet in staat meteen op hun gedrag te reageren om het te verbeteren. De introductie van de slimme energiemeter in Nederland biedt kansen. Als verbruiksdata realtime beschikbaar is kan hier een laag aan worden toegevoegd die uitnodigt tot reactie en de gebruiker beloond voor goed gedrag. Valt energiebesparen intuitief en aanstekkelijk te maken met een visualisatie of sonificatie van de verbruiksdata?

Well-being en schaarste
Watt en kWh zijn eenheden die niet tot de verbeelding spreken, Euro is al een stuk bruikbaarder. Of is het zinvoller te denken in termen van well-being? De gevolgen van een hoog energieverbruik zijn voor de gemiddelde Nederlanders een ver-van-zijn-bed show. Er is geen besef van schaarste. Die schaarste wordt wel gevoeld door een smartphonegebruiker als de batterij van zijn kleinood bijna leeg is. Op dat moment staat beschikbare energie in direct verband met well-being en is ook een Westerling gemotiveerd om energie te besparen.

Ons HKU studententeam: Mashlab

In het eerste semester van het  studiejaar 2011-2012 is een team senior studenten Applied Game Design  van de HKU aan de slag gegaan met het Seduction Project. Hun uitdaging:  het sluiten van de feedbackloop van energieconsumptie. Met deze video  introduceren de teamleden zichzelf.

Het Team

Staand (vlnr): Rogier van Houts (media management), Fin Kingma (interaction design), Akila Sella Hennedige (game design) en Micah Hrehovcsik (docent). Zittend (vlnr): Peter Uithoven (interaction design), Mirte Becker (interaction design) en Mitch Manders (game design).

Andere Experimenten

  Reageer via Facebook

  volg hivos

  Via Facebook
  Via Twitter
  Volg ons

  inspiration feed

   Hivos doet nog meer aan energie

   Wij gebruiken teveel energie, veel mensen in armere landen hebben vaak niet eens toegang tot energie. Hivos helpt met duurzame energieprojecten.

   Over het project

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

   Volg ons

   Via Facebook
   Via Twitter
   Volg ons