ENG
 


 

Corina Straatsma

WAT:
Directeur
WAAR:
La Paz, Bolivia
 

BOLIVIA: THE CONTINUING SAGA OF TIPNIS

Gepost op | 07/02/2012

Aymara

Zo heb je  een wet die je bossen beschermt en zo wordt die weer onderuit gehaald.  Na de indrukwekkende mars van laagland indianen om te voorkomen dat het  Tipnis reservaat door een weg in tweeën wordt gesplitst en ontbost, heeft het  parlement een wet aangenomen die de weg verbiedt.

Wel was van het begin  af aan duidelijk dat de president helemaal geen voorstander was van deze  wet. Integendeel, hij heeft de sectoren die hem steunen herhaaldelijk opgeroepen iets tegen de wet te doen. Een groep cocaboeren waarvan een  deel zich gesettled heeft in het park, terwijl een ander deel er buiten  woont, heeft zich gegroepeerd in een organisatie die zich indianen van  het Zuiden noemen (CONISUR).

Volgens antropoloog Javier Albo klopt het  dat het indianen zijn, want ze hebben een Aymara of Quechua achtergrond.  Deze boeren hebben individuele titels, in tegenstelling tot de rest van  de inheemse bevolking die collectieve titels bezit en zich daarom  zorgen maken over het behoud van Tipnis als gezamenlijk territorium.

Profiteren
De  geplande weg gaat dwars door het reservaat om uiteindelijk uit te komen  in het woongebied van de mensen die aangesloten zijn bij CONISUR.  In  het hart van het reservaat wonen nauwelijks mensen, dus het argument dat  er door de weg meer welvaart in de vorm van scholen en betere  gezondheidszorg gaat komen,  gaat niet op. De meeste dorpen liggen aan  de oostkant van het reservaat, langs de rivier, dus als de weg  vooruitgang moet bieden, zou die langs de oostkant moeten gaan. Een  kaartje, bijgevoegd door de zelfde Albo laat dit duidelijk zien.  Dus de  nederzettingen van CONISUR zijn de enigen die profiteren van de weg.

Volgens Albo is hun plan het coca gebied uit te breiden en het gebied  verder te `ontginnen`  als de weg er komt. Aangemoedigd door de regering  organiseerden zij een tegenmars die vorige week aankwam in La Paz. Geen  massaal onthaal door de bevolking, maar wel door de president, die ze  met open armen heeft ontvangen. Tijdens de mars werd duidelijk dat veel  van de mensen betaling was beloofd wanneer ze mee zouden doen. Toen dit  uitbleef, keerden ze terug.

Mosterd na de maaltijd
Ook een groep van 160 mensen die vonden dat  ze onvoldoende bij de onderhandelingen betrokken waren, zijn inmiddels  uit La Paz huiswaarts gegaan. Geen gemakkelijke jongens die van CONISUR  (vrouwen spelen nauwelijks een rol in deze mars), toen ze La Paz binnen  liepen zwaaiden ze met stokken en vielen en passant journalisten en  politie aan. Een journalist raakte gewond. Na de president werden ze  door het parlement ontvangen en men is uitgekomen op een wetsvoorstel  die alle gemeenschappen (binnen en buiten het reservaat) gaat  consulteren over het wel of niet aanleggen van de weg. Mosterd na de  maaltijd en voor de ware laagland indianen en bewoners van het reservaat  onacceptabel. Als de wet wordt aangenomen, wat zeer waarschijnlijk is,  worden er weer mobilisaties verwacht. Maar deze zullen wel de steun  hebben van grote delen van de bevolking, dus een risico voor de  regering.


Jouw reactie

thumb» | Terms and conditions

 
PARTNER IN FOCUS
Tanzania Media Fund
Mediakwaliteit voor beter bestuur