ENG
 


 

Partner uitgelicht (Overzicht)

Redcamif

Hivos werkt al jaren lang samen met het Red Centroamericana de Microfinanzas (Redcamif), het regionale netwerk van microfinancieringsorganisaties. Dit netwerk speelt een grote rol in het promoten van manieren om de sociale resultaten vast te stellen (social performance measurement). Met die aanpak kunnen mfi's beter bepalen of hun werk voldoende aansluit op de behoeften van arme mensen.

 
 

Tanzania Media Fund

Kwaliteitskranten, onafhankelijke radiostations en kritische websites zijn voor burgers een manier om meer inzicht te krijgen in het gedrag van overheden en bedrijven en om daarover hun mening te geven. Aan dergelijke media ontbreekt het nogal eens. Met de oprichting van het Tanzania Media Fund (TMF) wil Hivos hier verandering in brengen.

 
 

Y.A.A.ICT-D

Mobieltjes en politieke radioprogramma's kunnen vrouwen op het platteland een stem geven, zo heeft de organisatie Young Advocates for the Advancement of ICT-related Development (Y.A.A.ICT-D) inmiddels bewezen.

 
 

Zimbabwe Lawyers for Human Rights

Het is moeilijk werken in een land waar de rechtsstaat formeel weliswaar nog bestaat, maar waar het regime critici illegaal opsluit, ontvoert, martelt of zelfs vermoordt. Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) probeert er het beste van te maken. Met wettelijke middelen.