ENG

Vrouwenrechten Midden-Oosten

Strijd tegen bestaande machten

 

Werken aan vrouwenrechten is een kernwaarde van Hivos. Dat gaat altijd gepaard met strijd. Voor versterking van weerbaarheid, voor zelfstandigheid en zeggenschap, ook over het eigen lichaam. Strijd voor meer vrijheid en veiligheid in de publieke ruimte.


photography: Thomas v. der Osten-Sacken

Vrouwen staan vooraan bij de protesten in de Arabische wereld. Wat hen bindt is de eis voor meer vrijheid, gerechtigheid en welvaart. Zij worden dagelijks gediscrimineerd en geconfronteerd met geweld. Zij vechten voor hun rechten. Zij vechten voor wat vrouwen in het westen hebben. Het is daarom cruciaal dat de onvrede van de straat leidt tot gerichte actie voor gelijke rechten, meer banen, betere voorzieningen en directe politieke participatie.

 

Civil Society
Steun aan de opbouw van een democratische civil society is onmisbaar om maatschappelijke verandering te bewerkstellingen. Hivos investeert in partnerschappen met organisaties die vrouwen bewustmaken van hun onvervreemdbare rechten. Organisaties die zich richten op grondwetsherziening en deelname van vrouwen aan politieke besluitvorming; wie sociale verandering wil moet aan de knoppen zitten.

 

Hivos partner El-Karama, die vanuit Caïro opereert, doet dat onder meer door trainingen te geven en seminars te organiseren. Haar enorme netwerk maakt dat vrouwen uit de hele regio van elkaars ervaringen kunnen leren. Van Irak, Iran en Syrië tot Jemen, Marokko en Tunesië. Net als El-Karama strijdt Al-Amal tegen geweld tegen vrouwen. Het is een van de grootste NGOs in Irak en tegelijk een luis in de pels van de regering. Directeur Hanaa Edwar adviseert de VN en deinst er niet voor terug om machthebbers persoonlijk in hun gezicht de waarheid te zeggen.

 

Lange weg
Vrouwen hebben nog een lange weg te gaan voor achterstelling bij wet is geëlimineerd. Voor zij gelijke rechten op echtscheiding zullen hebben bevochten en recht op een fatsoenlijke beloning voor werk. Een lange weg ook voordat vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken en polygamie tot het verleden zullen behoren. Het werk van mensen zoals Hanaa Edwar is daarvoor onontbeerlijk.

 

Hun strijd is taai, niet zonder gevaren en ligt vol hindernissen. Hun agenda is luid en duidelijk en gaat soms lijnrecht in tegen bestaande machten. Daarbij kunnen zij rekenen op de training, expertise, financiële en morele support van Hivos.

 

Photography: Thomas v. der Osten-Sacken

 

Recent articles

05/03/2015 Q-music voor vrouwenrechten
22/01/2015 #ChildNotWife tegen kindhuwelijk
08/12/2014 Zeezwemmer Younes op de barricaden
02/12/2014 Intisar komt handen tekort
13/11/2014 Wat trekken we aan vandaag?