ENG

Vrouwenrechten Midden-Oosten

Hibaaq Osman: 'Vrouwen zijn onmisbaar in democratie'

 

“Wat goed is voor vrouwen, is goed voor Egypte!” Hibaaq Osman,  oprichtster van Karama, een netwerk van Arabische vrouwenactivisten,  weet het zeker: “Een nieuwe grondwet die onze mensenrechten – en dus ook  de gelijkwaardigheid van vrouwen – beschermt, is de enige manier om  vrijheid en een echte democratie te krijgen. Voor deze idealen zijn  tijdens de bloedige revoluties vrouwen en mannen gestorven."


Foto: Roberty Goddyn

"Maar wat zie je? Juist nu in de Arabische regio een nieuwe koers wordt bepaald, komen vrouwenrechten in de verdrukking. Neem Egypte. Sinds de val van dictator Mubarak liggen verworvenheden op het gebied van familierecht onder vuur. Het recht van vrouwen om te scheiden en de voogdij over de kinderen te krijgen, bijvoorbeeld. Niet alleen islamitische extremisten willen vrouwenrechten terugdraaien, ook de traditionele partijen in Egypte zijn conservatief. Vrouwen krijgen nauwelijks een stem in politieke discussies. In Tunesië gebeurt hetzelfde. Dit land had in de regio altijd een voortrekkersrol als het ging om vrouwenrechten - het maakte zich juist hard voor evenveel mannen en vrouwen in de politiek; nu heeft maar één partij een vrouw op een verkiesbare positie staan.”

Osman waarschuwt: “Een overgangsregering die zich níet inzet voor vrouwenrechten, belooft weinig goeds voor de toekomst. Zolang vrouwen niet zichzelf kunnen zijn, niet vrij kunnen spreken of over hun eigen lichaam kunnen beschikken, is er geen sprake van vrijheid, democratie en gelijkwaardigheid. Dit maakt onze strijd voor vrouwenrechten in het Midden-Oosten héél urgent.” Hierbij krijgt Osman’s organisatie steun van Hivos. “We moeten ons realiseren dat vrouwen een natuurlijke bondgenoot zijn voor het Westen: ze zijn minder corrupt dan mannen, hebben extra belang bij het oplossen van conflicten en zijn een economische factor van jewelste. Kortom, in een echte democratie is een prominente rol van vrouwen onmisbaar.”

Tekst: Global Village Media/Selma Kers
Foto: Roberty Goddyn

 

Recent articles

05/03/2015 Q-music voor vrouwenrechten
22/01/2015 #ChildNotWife tegen kindhuwelijk
08/12/2014 Zeezwemmer Younes op de barricaden
02/12/2014 Intisar komt handen tekort
13/11/2014 Wat trekken we aan vandaag?