ENG
 


 

Spreek je uit

Hivos steunt activisten, kunstenaars en bloggers in hun roep om vrijheid, want een stem is het sterkste wapen tegen onrecht. Dat geldt ook voor de jouwe. Wij in het westen hebben een belangrijke stem in het lot van deze mensen. Je kunt van je laten horen op sociale media, je mening geven op blogs of meedoen aan acties! Op deze pagina vind je enkele handige tips en lees je meer over het werk van Hivos.

CC Jonathan Rashad

Foto: Flickr/ Jonathan Rashad

 

…tegen discriminatie van vrouwen en homo’s

Ben je een heteroseksuele man? Dan hoef je je nergens ter wereld zorgen te maken over discriminatie op basis van je geslacht of seksuele voorkeur. Voor vrouwen, homo's, lesbos' en transgenders is er nog een lange weg te gaan. Wat kan jij daaraan doen?


 

…voor mensenrechten

Iedereen heeft het recht om gevrijwaard te blijven van marteling en discriminatie, om een vereniging op te richten en te demonstreren, op een eerlijk proces als we de fout in gaan en op minimumvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Miljarden mensen merken daar weinig van.


 

…voor het vrije woord

Als je vindt dat de  belastingen te hoog zijn of een wet oneerlijk is, mag je dat zeggen. Je mag twitteren, bloggen, demonsteren, vergaderen of schrijven voor de krant. Maar in tientallen landen in de wereld kun je er maar beter voor zorgen dat je het eens bent met de regering. Hivos gelooft dat de creativiteit van mensen en de kracht van nieuwe technieken en media dit kunnen veranderen. Want kunst kan de macht uitdagen en ICT toepassingen kunnen dictators laten vallen.


 

Steun activisten, kunstenaars, bloggers; steun Hivos

Met ruim 600 innovatieve, dappere en creatieve partnertorganisaties in 26 landen werkt Hivos aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Steunt u Hivos, dan steunt u een internationaal netwerk van activisten, kunstenaars, bloggers en andere wereldverbeteraars. Het spreekt voor zich dat deze mensen geholpen zijn met elke euro, maar als donateur van Hivos verbindt u zich ook aan hun strijd, zodat hun stem ook in Nederland luider klinkt.

 

>> STEUN HIVOS