ENG
 


 

Sparen

Sparen met de Noord-Zuid Spaarrekening


Voor veel mensen in ontwikkelingslanden is een eigen bedrijfje de enige mogelijkheid om aan een vast inkomen te komen. Bij gewone commerciële banken krijgen deze arme ondernemers echter vaak geen lening. Hivos en Triodos Bank investeren sinds 1994 in microfinanciers die wel wél geld lenen aan arme ondernemers.


Het Hivos Triodos Fonds bestaat geheel uit (spaar)gelden van Nederlanders. Met het openen van een Noord-Zuid Internetspaarrekening zet je je spaargeld in voor kredietverlening in ontwikkelingslanden. Er zijn verschillende spaarvormen mogelijk, afhankelijk van de gewenste opnamevrijheid en rentevergoeding. Ga voor de actuele rentestand en de voorwaarden naar de website van Triodos Bank
.

In totaal kent het Noord-Zuid Spaarplan drie mogelijkheden om te sparen voor arme ondernemers in ontwikkelingslanden. Naast het hierboven beschreven internetsparen kun je borgsteller worden waarmee je het risico van kredietverlening afdekt en daarmee de mogelijkheden voor het Hivos Triodos Fonds om leningen te verstrekken vergroot. Verder bestaat er de mogelijkheid om te beleggen via het Triodos Fair Share Fund.

Indien je wel wilt sparen met het Noord-Zuid Spaarplan maar niet via internet, dan kan dat uiteraard ook. Ook in dat geval draag je gewoon bij aan kredietverlening in ontwikkelingslanden.

Het Hivos Triodos Fonds is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Hivos en Triodos Bank. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied. Hivos verstrekt microkredieten en ondersteunt mfi’s al jaren in haar programma ‘financiële diensten en bedrijfsontwikkeling’. Het is een samenwerking die je de garantie geeft dat er veel goeds met je geld wordt gedaan.

De laatste jaren maakt het Hivos Triodos Fonds een enorme groei door. Zo steeg het bedrag aan spaargelden van 49,7 miljoen euro in 2008 naar maar liefst 80,1 miljoen euro in 2009. Het aantal spaarders nam toe van 5.700 naar bijna 7.800.