ENG
 


 

Nieuws

Kamer voegt daad bij het woord over vrouwenrechten

Gepost op 16/07/2012

Onlangs berichtten we al dat zeven fracties zich hebben uitgesproken voor de versterking van de positie van vrouwen wereldwijd. Tijdens een evenement op 2 juli ondertekenden de woordvoerders van CDA, VVD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA hiervoor een verklaring. Hivos heeft zich altijd hard gemaakt voor de positie van vrouwen wereldwijd en gepleit voor betere economische kansen en is dan ook erg blij met deze ontwikkeling. Hulde dus voor het initiatief.


Maar het is niet alleen bij goede voornemens gebleven, want in de laatste week voor het zomerreces nam de Tweede Kamer drie moties aan op gebied van vrouwenrechten. Met name de motie over het zogenoemde bedrijfsleveninstrumentarium (onder leiding van Kathleen Ferrier, CDA) is een belangrijke stap vooruit. Er valt het nodige af te dingen op de subsidies voor Nederlandse bedrijven die investeren in Afrika. De vraag is onder meer of lokale bedrijvigheid er door wordt gestimuleerd. Een ander punt is dat vrouwen onvoldoende profiteren van het subsidie-instrument omdat er hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld het afsluiten van leningen. Hierdoor lopen vrouwen economische kansen mis. De aangenomen motie pleit ervoor om dit te voorkomen en eventueel aanpassingen door te voeren.

Met de tweede motie dringt de Kamer erop aan dat de regering zich aansluit bij het initiatief van de VN om vrouwenbesnijdenis te voorkomen. Een andere motie, ook van de SP, spoort de regering aan om tijdens de Algemene Vergadering van de VN het initiatief te nemen met als doel het verbieden van steniging. Hivos pleit al jaren voor het afschaffen van steniging en werkt actief aan het uitbannen FGM en heeft dan ook aangedrongen op uitspraken van de Kamer op deze terreinen.

En als laatste goed-nieuws-uitsmijter: in een Kamerbrief hebben de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aangegeven dat de gender afdeling en expertise behouden blijft. Daarnaast pleiten ze voor gender mainstreaming: het integreren van gender en vrouwenrechten in belangrijke thema’s als landbouw, veiligheid, en handel. Mensenrechten en gendergelijkheid moeten vast onderdeel zijn van de drie pijlers van het buitenlandbeleid en de vier speerpunten van het beleid op ontwikkelingssamenwerking. De hele brief is hier terug te vinden.

Foto: JvL

 

Steun Hivos met een gift
Kom in actie voor een vrije, eerlijke en duurzame toekomst. Steun onze partners en projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
Bedrag
 
Periode