ENG
 


 

Nieuws

Hivos jaarverslag 2010: successen en zorgen

Gepost op 16/05/2011

Samen met haar partners heeft Hivos in 2010 hard gewerkt aan haar missie: een vrije, eerlijke en duurzame wereld. In het jaarverslag over 2010 leggen wij verantwoording af aan onze donoren, donateurs en partners. We geven u een overzicht van de meest opmerkelijke activiteiten van Hivos en haar partners in 2010; de successen, maar ook de zaken waarover we bezorgd zijn.


Daladala

>> Lees het jaarverslag online
>> Download het jaarverslag (PDF)
>> Vraag het jaarverslag aan

Medefinanciering
Voor Hivos zelf en haar alliantiepartners werd het jaar sterk bepaald door de toekenning van subsidie in het kader van het medefinancieringsstelsel (MFS-2), die ons in staat stelt om ook de komende vijf jaar door te gaan met het steunen van partners. Bovendien wisten wij in 2010 wederom meer middelen uit andere bronnen dan het MFS te werven. Dat laat onverlet dat met de komst van het nieuwe kabinet vorig jaar de discussie over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid volop gevoerd wordt.

Ontwikkelingssamenwerking is weerbarstige materie en een zaak van de lange adem. Dat vraagt om optimisme, vertrouwen in de kracht van mensen en blijvende inzet. Dat alles ten behoeve van meer rechtvaardigheid in de wereld, met betere kansen voor al haar burgers.

Foto: Eldad Mark

Jouw reactie

thumb» | Terms and conditions
Steun Hivos met een gift
Kom in actie voor een vrije, eerlijke en duurzame toekomst. Steun onze partners en projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
Bedrag
 
Periode