ENG
Pull Here
 


 
Locatie

ECOM / SMS

KENIAANSE KOFFIEBOEREN KLAAR VOOR INTERNATIONALE MARKT

Wie een kopje koffie bestelt, wil vooral dat het lekkere koffie is. Op de internationale markt worden echter meer eisen gesteld. Zijn de arbeidsomstandigheden op koffieplantages goed? Wordt er milieuvriendelijk geteeld? In Kenia krijgen kleinschalige koffieboeren met steun van Hivos en koffiehandelaar ECOM / SMS trainingen om aan die eisen te voldoen.


‘In veel ontwikkelingslanden zijn arme mensen op het platteland voor de verkoop van hun gewassen aangewezen op de nationale en internationale markt,’ vertelt Hivos-medewerker Coen van Beuningen. ‘Deze producten dienen te voldoen aan internationale kwaliteitseisen. Probleem is de toename van het aantal en de diversiteit van dit soort eisen – zeker bij voedselgewassen. Om die toename het hoofd te bieden, hebben grootschalige producenten fulltime kwaliteitsmanagers in dienst. Maar hun kleinschalige concurrenten kunnen zich dat niet permitteren. Zij verliezen daardoor marktaandeel. Hivos wil hen ondersteunen in de verbetering van hun concurrentiepositie.’

Hivos pakt het armoedeprobleem dus aan vanuit een marktbenadering. Van Beuningen: ‘In Kenia doen we dat samen met de internationale koffiehandelaar ECOM. Die kent de dynamische ontwikkelingen in de koffiemarkt. Veel aandacht gaat bij ECOM uit naar sociale en milieukwaliteit.’ De koffiehandelaar richtte in 2006 SMS op. In 2007 startte deze dochterorganisatie samen met Hivos een driejarig project, waarin 11.000 leden van vier koffiecoöperaties training krijgen.

SMS-medewerker Charles Nzioka legt die training uit. ‘De leden kozen 240 zogeheten promoter farmers. Elk van hen leeft in een groep van 45 boerenfamilies, geeft het goede voorbeeld en staat anderen bij tijdens het verbouwen van koffieplanten. Van het snoeien, mesten en oogsten tot het beschermen van de bodem en het controleren van gewassen op ziektes en plagen. Ze zorgen er ook voor dat families hun werkzaamheden zorgvuldig plannen en dat ze goede koffiebessen afleveren.’

Doel is dat de boeren erin slagen te voldoen aan kwaliteitsstandaarden. Dat houdt ook in dat ze als groep maatregelen nemen als er problemen optreden. ‘Want,’ zo stelt Nzioka, ‘alleen als zij hun krachten bundelen, kunnen zij hun marktaandeel handhaven en vergroten.’