ENG
 


 

Organisatie

Hivos wereldwijd

Hivos concentreert zich op 27 landen. Om dicht bij de partnerorganisaties te staan zijn wij in een aantal regio’s zelf aanwezig. Sinds een aantal jaren hebben we zes regiokantoren: Zuidelijk Afrika, Oost-Afrika, India, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Ook zijn in een aantal landen lokale kantoren opgericht. In Ecuador, Guatamala, Nicaragua, Tanzania, Timor Leste en Zuid-Afrika.


 

Hivos bestuur

Alles over het bestuur, de directie, de Raad van Toezicht en het College van Adviseurs van Hivos


 

Beleid en strategie

Ontwikkeling laat zich niet van buitenaf sturen, wel stimuleren. Daarom vertrouwt Hivos op de kracht en creativiteit van mensen in ontwikkelingslanden zelf. Als zij de kans en de middelen krijgen, kunnen zij in hun eigen levensonderhoud voorzien, opkomen voor hun rechten en hun leven vorm geven.


 

Missie en werkwijze

Samen met vele partnerorganisaties streeft Hivos naar een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn en waarin geen grenzen worden gesteld aan de ontplooiingsmogelijkheden van mensen. Dat probeert Hivos te verwezenlijken door middel van financiële ondersteuning, advisering, netwerken, lobbyactiviteiten, educatie en het uitwisselen van kennis.


 

Keurmerken en certificaties

Hivos is houder van een aantal keurmerken, namelijk het CBF-keurmerk, de ISO-certificatie en het FSC-keurmerk. Het CBF-Keur is een keurmerk voor de inzameling van geld voor goede doelen. De ISO-certificatie is een norm voor de kwaliteit van beleid en uitvoering van de organisatie zelf. Het FSC-keurmerk heeft betrekking op goed bosbeheer en certificeerd papier.


 

Werken met humanistische waarden

De geschiedenis van Hivos is nauw verbonden met het humanisme, een levensbeschouwing die de mens en de menselijke waarden centraal stelt. Het humanisme doet geen beroep op een bovenmenselijke of bovennatuurlijke macht of kracht, zoals een god. Nederland telt ongeveer twee miljoen humanisten van uiteenlopende pluimage.


 

Document: Naar een meer activistische en innovatieve ontwikkelingssamenwerking

Opkomende economieën en veranderende verhoudingen in de wereld vragen om internationale samenwerking die activistischer en dus politieker van aard is. Met hier en daar een flinke dosis innovatie.

 

Beleidsdocument Hivos:development as innovation

Een innovatieve aanpak moet ‘staat’ en ‘straat’ dichter bij  elkaar brengen. Hivos kiest voor de toekomst meer dan ooit voor  innovatieve oplossingen om sociale verandering te bewerkstelligen.Lees hieronder de speech van Ben Witjes gehouden op het symposium ‘Development as Innovation’ over de nieuwe koers van Hivos.

 

Beleidsdocument Hivos: Civil Voices

Het beleidsdocument Civil Voices is het vervolg op het oudere document Access to Power en gaat in op de wens van Hivos om arme en gemarginaliseerde mensen in ontwikkelingslanden een 'stem' te geven in besluitvormingsprocessen die hun levens en mogelijkheden bepalen.

 

MFS-aanvraag Hivos People Unlimited 4.1

 
Vier organisaties, één alliantie, één programma. Hivos, IUCN NL, Mama Cash en Press Now vertrouwen op de creativiteit en capaciteit van mensen om op basis van eigen keuzes de kwaliteit van het leven te verhogen. Samen met lokale organisaties en maatschappelijk verantwoord opererende bedrijven in ontwikkelingslanden leveren zij een bijdrage aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. De vier leden van de Hivos Alliantie staan voor het ideaal van een wereld waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling en actief en gelijkwaardig deelnemen aan besluitvormings-processen die bepalend zijn voor hun leven, hun samenleving en hun toekomst.