ENG
 


 

In het kort

     
 
  Hivos gelooft in de kracht van mensen
Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. Dat doet Hivos door mensen te steunen die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun situatie te verbeteren. Hivos gelooft in de kracht van deze mensen en zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen die relevant zijn in hun situatie en hun omgeving. Tegelijkertijd wil Hivos de kracht van burgers in Nederland aanspreken om hen bij haar werk te betrekken, want verandering daar vraagt inspanningen hier.
     
 
  Hivos geeft mensen een stem
Hivos vindt dat mensen die zelf hun toekomst willen bepalen in staat gesteld moeten worden om dat te doen. Helaas is dat in tientallen landen makkelijker gezegd dan gedaan. In die landen moet je op je zesde al aan het werk, beland je in de cel vanwege je overtuiging of word je vervolgd omdat je behoort tot een seksuele minderheid. Om die reden steunt Hivos juist mensen in deze landen. Want Hivos wil dat al deze mensen een stem krijgen, zodat zij kunnen zijn en zeggen wat zij willen. Zonder angst. Zonder schaamte.
     
 
  Hivos weet het niet beter
Hivos is ervan overtuigd dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is en wil dat niet voor hen bepalen. Bovendien houdt Hivos niet van lapmiddelen: liever werkt ze aan structurele armoedebestrijding met een nadruk op maatschappijopbouw en duurzame economische ontwikkeling. Dat betekent dat Hivos liever een vakbond steunt dan een waterput slaat en dat Hivos onrecht niet alleen aankaart, maar ook advocaten en activisten bijstaat. Hivos vindt lobby, bewustwording en kennisdeling belangrijker dan financiering.
     
  Hivos innoveert
Hivos vertrouwt in de creativiteit van mensen en is altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en nieuwe ideeën. Daarom steunt Hivos vaak initiatieven die niet snel worden geassocieerd met traditionele ontwikkelingssamenwerking. De lokale partners van Hivos weten echter dat juist nieuwe oplossingen tot resultaten leiden. Zo weten zij dat kunst de macht kan uitdagen en dat ICT toepassingen dictators kunnen laten vallen.
     
  Hivos is selectief
Hivos doet veel, maar niet alles. Het werk van Hivos staat altijd in dienst van de mensen die het échte werk doen. Die mensen moeten in staat gesteld worden te zijn wie ze zijn en te zeggen wat zij willen. Hivos steunt hen waar zij kansen creëren en barricades wegnemen. Hivos heeft gekozen voor de volgende werkvelden: financiële diensten en bedrijfsontwikkeling; duurzame productie; mensenrechten en democratisering; hiv/aids; kunst en cultuur; gender, vrouwen en ontwikkeling; en ICT & Media.
     
  Hivos werkt
Hivos werkt vanuit Nederland, Zimbabwe, Kenia, India, Indonesië, Costa Rica, Zuid-Afrika en Bolivia. Hivos steunt meer dan 600 partnerorganisaties in 26 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Europees verband is Hivos samen met gelijkgezinde ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordigd in de Alliance2015. In Europa en Nederland werkt Hivos samen met vele organisaties, netwerken en campagnes.