ENG
 


 

FAQ

Wat is Hivos? Hoeveel mensen werken er bij Hivos? Wat is het  budget van Hivos? In welke landen en regio's is Hivos actief? Deze en vele andere  vragen - en de antwoorden - vind je in onderstaand overzicht van  veelgestelde vragen.

1. Wat is Hivos?
Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor armoedebestrijding én voor maatschappijopbouw in ontwikkelingslanden. Hivos doet dat samen met haar vele partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
> HIVOS IN HET KORT

2. Wanneer is Hivos opgericht?
Hivos is in 1968 opgericht door het Humanistisch Verbond, de Stichting Weezenkas en Humanitas als antwoord op de wens binnen de humanistische beweging om zich bezig te houden met ontwikkelingssamenwerking.

3. Waar staat de afkorting Hivos voor?
Hivos staat voor Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingsamenwerking. Hivos kent dan ook een humanistische achtergrond en voert haar beleid uit vanuit humanistische waarden.
> OVER DE HUMANISTISCHE WAARDEN VAN HIVOS

4. Wat is een ontwikkelingsorganisatie?
Een ontwikkelingsorganisatie steunt partnerorganisaties in ontwikkelingslanden met geld, middelen en/of kennis met als doel het uitbannen van wereldwijde armoede en het verbeteren van de levens van mensen in ontwikkelingslanden.

5. Hoe is Hivos bestuurlijk georganiseerd?
Hivos kent een bestuur annex directie, een Raad van Toezicht en een College van Adviseurs. De directie bestaat uit Edwin Huizing (algemeen directeur) en Ben Witjes (directeur programma’s en projecten).
> MEER OVER DE ORGANISATIE

6. Hoe is Hivos georganiseerd?
Hivos is onderverdeeld in een hoofdkantoor en zes regiokantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en daar werken de meeste medewerkers. De regiokantoren zijn strategisch verdeeld over de regio’s waar Hivos actief is.
> MEER OVER ONZE REGIOKANTOREN

7. Wat is de missie van Hivos?
Samen met vele partnerorganisaties streeft Hivos naar een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn en waarin geen grenzen worden gesteld aan de ontplooiingsmogelijkheden van mensen.
> MEER INFORMATIE OVER ONZE MISSIE

8. Wat is het beleid van Hivos?
Hivos werkt aan duurzame armoedebestrijding. Dat betekent dat Hivos zich niet alleen richt op verbetering van de levensomstandigheden en positie van mensen die in structurele armoede leven, maar ook op het wegnemen van de oorzaken van armoede en onderdrukking. Dat doet Hivos op strategisch wijze middels directe armoedebestrijding, maatschappij-opbouw en beleidsbeïnvloeding.
> MEER OVER HET BELEID VAN HIVOS

9. Wat is de werkwijze van Hivos?
Hivos probeert haar doelstellingen te verwezenlijken middels financiële ondersteuning en advisering van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Daarnaast is Hivos verbonden aan diverse netwerken die zich inzetten voor armoedebestrijding. Ook is Hivos actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding om politiek beleid in Nederland en Europa te beïnvloeden ten gunste van ontwikkelingslanden. Verder voert Hivos enkele campagnes om het Nederlandse publiek te informeren over bepaalde thema’s. Ook houdt Hivos zich bezig met het uitwisselen van kennis.
MEER OVER DE HIVOS-WERKWIJZE

10. Op welke onderwerpen is Hivos actief?
Het werk van Hivos richt zich op de volgende thema’s: financiële dienstverlening en bedrijfsontwikkeling; duurzame productie; mensenrechten en democratisering; hiv/aids; gender, vrouwen en ontwikkeling; kunst en cultuur; ICT & media; en het kennisprogramma.
> OVER DE WERKVELDEN VAN HIVOS

11. In welke regio’s is Hivos actief?
Hivos is actief – dat wil zeggen: steunt partnerorganisaties – in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Kijk voor een volledig overzicht van landen in de Hivos partnerdatabase.
> ZOEK IN DE PARTNERDATABASE

12. Kan het zijn dat ik nog nooit van Hivos heb gehoord?
Ja dat is zeer goed mogelijk. Hivos heeft nog geen lange geschiedenis op het gebied van publiciteit. Sinds haar ontstaan vindt Hivos het nuttiger om haar budget te besteden aan armoedebestrijding en maatschappij-opbouw. Dit betekent dat verreweg het grootste deel van haar budget gaat naar de vele Hivos-partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Overigens voert Hivos sinds een paar jaar wel campagne om Nederlanders bewust te maken van het werk dat zij doet.

13. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van Hivos?
Dat kan op vele manieren, zoals bijvoorbeeld donateur worden, eenmalig doneren, doneren aan een specifieke partnerorganisatie, schenken, legateren, sparen, kopen, compenseren, of een eigen project starten. DOE MEE met onze acties. 

16. Hoe krijg ik meer informatie over Hivos?
Informatie verkrijgen over het werk van Hivos kun je telefonisch of per mail aanvragen. Het telefoonnummer van Hivos is 070 – 376 55 00. Het e-mailadres is info@hivos.nl. Stuur vragen en opmerkingen over de website naar webredactie@hivos.nl.

17. Waar kan ik Hivos vinden?
Het Hivos hoofdkantoor bevindt zich op de Raamweg 16, 2596 HL, Den Haag.
> KLIK HIER VOOR EEN ROUTEBESCHRIJVING
> KLIK HIER VOOR DE ADRESSEN (internationaal)

18. Hoe krijg ik het Hivos Magazine toegestuurd?
Als je donateur wordt van Hivos, krijg je automatisch het Hivos Magazine toegestuurd. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om een jaar lang gratis vier keer het Hivos Magazine toegestuurd te krijgen.
> MELD JE AAN VOOR HIVOS MAGAZINE (eerste 4 keer gratis)

19. Hoe kan ik me aanmelden voor de Digitale Hivos Nieuwsbrief?
De Digitale Hivos Nieuwsbrief wordt iedere maand naar betrokkenen en geïnteresseerden gestuurd.
> MELD JE NU AAN VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

20. Heeft Hivos keurmerken?
Jazeker. Hivos is in het bezit van het CBF-Keur en is daarnaast ISO-gecertificeerd.
> MEER OVER KEURMERKEN EN CERTIFICATIES