ENG
 


 
FAQ

Over Hivos

     
 
  Hivos gelooft in de kracht van mensen
Hivos  is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede,  onderdrukking en discriminatie. Dat doet Hivos door mensen te steunen  die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun  situatie te verbeteren. Hivos gelooft in de kracht van deze mensen en  zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen die relevant zijn in  hun situatie en hun omgeving. Tegelijkertijd wil Hivos de kracht van  burgers in Nederland aanspreken om hen bij haar werk te betrekken, want  verandering daar vraagt inspanningen hier.
     
 
  Hivos geeft mensen een stem
Hivos  vindt dat mensen die zelf hun toekomst willen bepalen in staat gesteld  moeten worden om dat te doen. Helaas is dat in tientallen landen  makkelijker gezegd dan gedaan. In die landen moet je op je zesde al aan  het werk, beland je in de cel vanwege je overtuiging of word je vervolgd  omdat je behoort tot een seksuele minderheid. Om die reden steunt Hivos  juist mensen in deze landen. Want Hivos wil dat al deze mensen een stem  krijgen, zodat zij kunnen zijn en zeggen wat zij willen. Zonder angst.  Zonder schaamte.
     
 
  Hivos weet het niet beter
Hivos  is ervan overtuigd dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is  en wil dat niet voor hen bepalen. Bovendien houdt Hivos niet van  lapmiddelen: liever werkt ze aan structurele armoedebestrijding met een  nadruk op maatschappijopbouw en duurzame economische ontwikkeling. Dat  betekent dat Hivos liever een vakbond steunt dan een waterput slaat en  dat Hivos onrecht niet alleen aankaart, maar ook advocaten en activisten  bijstaat. Hivos vindt lobby, bewustwording en kennisdeling belangrijker  dan financiering.
     
  Hivos innoveert
Hivos  vertrouwt in de creativiteit van mensen en is altijd op zoek naar  innovatieve oplossingen en nieuwe ideeën. Daarom steunt Hivos vaak  initiatieven die niet snel worden geassocieerd met traditionele  ontwikkelingssamenwerking. De lokale partners van Hivos weten echter dat  juist nieuwe oplossingen tot resultaten leiden. Zo weten zij dat kunst  de macht kan uitdagen en dat ICT toepassingen dictators kunnen laten  vallen.
     
  Hivos is selectief
Hivos  doet veel, maar niet alles. Het werk van Hivos staat altijd in dienst  van de mensen die het échte werk doen. Die mensen moeten in staat  gesteld worden te zijn wie ze zijn en te zeggen wat zij willen. Hivos  steunt hen waar zij kansen creëren en barricades wegnemen. Hivos heeft  gekozen voor de volgende werkvelden: financiële diensten en  bedrijfsontwikkeling; duurzame productie; mensenrechten en  democratisering; hiv/aids; kunst en cultuur; gender, vrouwen en  ontwikkeling; en ICT & Media.
     
  Hivos werkt
Hivos  werkt vanuit Nederland, Zimbabwe, Kenia, India, Indonesië, Costa Rica,  Zuid-Afrika en Bolivia. Hivos steunt meer dan 600 partnerorganisaties in  26 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Europees verband is  Hivos samen met gelijkgezinde ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordigd  in de Alliance2015. In Europa en Nederland werkt Hivos samen met vele  organisaties, netwerken en campagnes.
   .  
 

In het kort


 

Hivos Jaarverslag

In het jaarverslag legt Hivos verantwoording af aan haar donoren, donateurs en partnerorganisaties. Het verslag biedt een overzicht van de financiële en inhoudelijke kant van de activiteiten en initiatieven van Hivos en haar partnerorganisaties. Bekijk het jaarverslag van Hivos.

 

Organisatie


 

Werkvelden


 

Campagnes

Hivos voert onder de noemer Action for Change samen met andere Nederlandse en Europese ontwikkelingsorganisaties bewustwordings- en lobbycampagnes over diverse onderwerpen zoals kinderarbeid, eerlijke handel, homorechten en milieukwesties. Naast deze langlopende campagnes craagt Hivos aandacht voor thema's die afhangen van de actualiteit. Bekijk hier welke onderwerpen op dit  moment in het nieuws zijn.


 

FAQ