ENG
 


 

Organisatie

Hivos Alliantie 2015 - Managementsamenvatting


Vier organisaties, één alliantie, één programma. Hivos, IUCN NL, Mama Cash en Press Now vertrouwen op de creativiteit en capaciteit van mensen om op basis van eigen keuzes de kwaliteit van het leven te verhogen. Samen met lokale organisaties en maatschappelijk verantwoord opererende bedrijven in ontwikkelingslanden leveren zij een bijdrage aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. De vier leden van de Hivos Alliantie staan voor het ideaal van een wereld waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling en actief en gelijkwaardig deelnemen aan besluitvormings-processen die bepalend zijn voor hun leven, hun samenleving en hun toekomst.


Op basis van de aangevraagde subsidie voor de periode 2011-2015 zal de Hivos Alliantie met vier samenhangende programma’s een resultaatgerichte en duurzame bijdrage leveren aan de opbouw en versterking van het maatschappelijk middenveld in het zuiden als bouwsteen voor structurele armoedevermindering.
Download onder aan de pagina het rapport.