ENG
Pull Here
 


 
Locatie

Ombetja Yehinga Organisation

ARTISTIEKE JONGEREN STRIJDEN TEGEN HIV&AIDS

Aids brengt samenlevingen keiharde klappen toe. Neem Namibië. Het virus veroorzaakt collectieve rouw en slaat een groeiend gat in de beroepsbevolking. De hoop ligt bij de nieuwe generatie jongeren. Zij moeten de epidemie via safe sex indammen en hun land weer opbouwen. Ombetja Yehinga Organisation helpt hen daarbij.


De Hivos-partner doet dat met name via beeldende kunst-projecten voor jongeren, van dansvoorstellingen tot foto-exposities. Maar ook via haar magazine OYO: Young, Latest and Cool. ‘Samen blijken die activiteiten een goede manier om met de jongeren in gesprek te raken over hiv&aids,’ zegt Ombetja-directeur Philippe Talavera. ‘Maar de artistieke projecten en het tijdschrift worden ook ingezet om met de jongeren te praten over andere sociale zaken, zoals huiselijk geweld, verkrachting, alcohol- en drugsmisbruik.’

‘We laten hen nadenken over belangrijke thema’s als discriminatie, kinderrechten en de gelijkheid tussen man en vrouw,’ zo vervolgt Talavera. ‘En we leren hen op een creatieve manier uitdrukking te geven aan die gedachten. Met de kennis en zelfreflectie die jongeren van alle leeftijden op deze manier opdoen, kunnen zij weloverwogen keuzes maken. Verstandige keuzes, die de hiv-infecties doen afnemen en de levensverwachting en levenskwaliteit in Namibië vergroten.’

Hivos steunt Ombetja vanwege haar innovatieve gebruik van kunst en media als voorlichtingsmiddel, haar training aan docenten, haar distributie van aidsvoorlichtingsmateriaal onder scholen en haar verspreiding van condooms. Maar ook vanwege haar onderzoek naar de relatie tussen culturele patronen, seksualiteit en seksueel gedrag in gemeenschappen. Vanuit dit onderzoek krijgen die gemeenschappen hulpmiddelen aangereikt om met de sociale impact van de aids-epidemie om te gaan.

Voor Ombetja is hiv&aids een probleem dat het terrein van de gezondheidszorg overstijgt. Net als voor Hivos, zegt Kwasi Boahene. ‘De gevolgen van hiv beperken de vooruitgang in sociale en economische ontwikkeling,’ aldus de Hivos-medewerker. ‘Bovendien vindt de snelle verspreiding haar oorzaak in structurele armoede, maatschappelijke ongelijkheid en schending van universele mensenrechten. In veel landen is er een enorm taboe rond hiv en kampen sociaal zwakke groepen met gebrek aan voorlichting. Met name vrouwen en meisjes, jongeren, seksuele minderheden en mensen op het platteland lopen een verhoogd risico op infectie. Juist voor deze kwetsbare groepen maakt Hivos zich al sinds jaar en dag sterk.’