ENG
 


 

Expression & Engagement

Vooral in fragiele staten - maar niet alleen daar - staan media zwaar onder druk. Censuur, vervolging van journalisten, opschorting van persvrijheden, beperking van mobiel en internetverkeer zijn aan de orde van de dag. Vrije uitwisseling van informatie, ruimte voor expressie en actieve burgerparticipatie zijn essentiële voorwaarden voor een dynamische en democratische maatschappij. 

 

Foto: Flickr/ Bayhaus

 

Hivos steunt kwalitatief hoogstaande en vernieuwende initiatieven

Artistieke kwaliteit, maatschappelijk engagement, toegankelijkheid en vernieuwend. Bij het ondersteunen van activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur houdt Hivos rekening met deze criteria. Daarbij komen in principe alle kunstdisciplines voor financiering in aanmerking: literatuur, film, beeldende kunst en podiumkunsten.

 
 

Nieuwe media. Bevorderen van alternatieve geluiden

Alternatieve geluiden in ontwikkelingslanden laten horen. Dat is het doel van het mediaprogramma van Hivos. Dankzij nieuwe, digitale media kunnen steeds meer mensen en organisaties van zich laten horen. Dit leidt tot meer communicatie en een gevarieerder informatie-aanbod. Meer diversiteit leidt uiteindelijk tot meer democratie.

 
 

Zonder verbeelding geen toekomstperspectief

Kunst en cultuur zijn wezenlijke vormen van communicatie in ontwikkelingsprocessen. Zij dragen bij aan het scheppen van een klimaat waarin ideeën vrijelijk uitgewisseld kunnen worden. Zonder verbeelding is er geen toekomstperspectief en dus geen uitzicht op verandering. Hivos ondersteunt onafhankelijke en vernieuwende initiatieven van kunstenaars en culturele organisaties in ontwikkelingslanden.

 
 

ICT en media geven mensen in ontwikkelingslanden een stem

Mensen die hun stem kunnen laten horen, zijn beter in staat hun levensomstandigheden daadwerkelijk te veranderen. Hivos steunt partnerorganisaties die zich bezighouden met het inzetten van ICT en media voor ontwikkeling van individuen en samenlevingen. ICT en media dragen bij aan armoedebestrijding én aan het bevorderen van democratisering, mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting.

 
 

Censuur. Strijden tegen repressie op het wereldwijde web

Wat had jij te zoeken op die en die website? Waarom stuur je gecodeerde mailtjes? Heb je soms iets te verbergen? In veel ontwikkelingslanden krijgen bloggers en activisten met zulke vragen te maken. Of erger. Niet overal is internet de vrije plek die het behoort te zijn, de plek waar mensen ongestraft hun mening kunnen geven. Hivos probeert daar met verschillende partners en programma’s iets aan te doen.

 
 

Documentaire. Film als kritische blik op de eigen samenleving

Traditionele rollen omdraaien in de Indiase samenleving of een compleet andere kijken op de Iraanse hoofdstad Teheran. Films en documentaires zijn het perfecte medium om aparte, tegendraadse verhalen over niet-westerse samenlevingen te vertellen. En wie zijn beter in staat om zulke documentaires te maken dan de lokale filmmakers zelf? Hivos steunt film- en documentairemakers uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 
 

Het Hivos Cultuurfonds

Het in 1995 opgerichte Hivos Cultuurfonds ondersteunt onafhankelijke artistieke initiatieven in ontwikkelingslanden. Deze initiatieven moeten tevens toegankelijk zijn voor een breed publiek en nationaal en internationaal aanspreken. Het Hivos Cultuurfonds werkt op terreinen als productie, uitwisseling, marketing, distributie en capaciteitsopbouw.