ENG
 


 

Green Entrepreneurship

Meer dan een miljard mensen moeten rondkomen van minder dan één dollar per dag. Hoewel armoede beslist ook in stedelijke gebieden bestaat woont de meerderheid van de armen op het platteland. Green Entrepreneurship richt zich op ondernemende vrouwen en mannen op het platteland die binnen de markt fungeren als motor van een groene sociaal-economische ontwikkeling. Dit leidt tot verhoging van kwaliteit en productiviteit, versterking van belangenorganisaties, hoger inkomen voor kleinschalige producenten en toegang tot energie. Zonder dat dat dit ten koste gaat aan de biodiversiteit.

 

Biogas IndonesiaFoto: BIRU Biogas Indonesia
 

Duurzame ontwikkeling: voorwaarde voor economische groei

Hivos streeft samen met haar partnerorganisaties naar duurzame ontwikkeling en naar een gelijke toegang tot afzetmarkten, grondstoffen, kennis, technologie en kapitaal. Hivos wil laten zien dat armoedebestrijding heel goed samen gaat met biologische landbouw, energiebesparing, gentechvrije teelt en behoud van biodiversiteit. Armoedebestrijding én duurzame ontwikkeling, daar gaat het bij Hivos om.

 
 

Energie & klimaat: armoedebestrijding met behoud van natuur en milieu

Massale houtkap, watervervuiling, opwarming van de aarde en verlies van lokale gewassen maken duidelijk dat duurzame ontwikkeling niet kan zonder duurzame energie, biodiversiteit en behoud van traditionele gewassen. Zo maakt Hivos energie toegankelijk voor armere groepen en zorgt voor een verantwoorde productie ervan. Dat doet zij onder andere via het Hivos Klimaatfonds.

 
 

Economische zelfstandigheid: eigen inkomen voorop

Een eigen inkomen is voor arme mensen in ontwikkelingslanden een middel om zich uit de armoede te onttrekken. Een eigen bedrijf levert niet alleen geld op voor ondernemer maar zorgt vaak ook voor werkgelegenheid. Hivos draagt bij door middel van microfinanciering maar ook door eerlijke handel te stimuleren. Bij alle activiteiten staat economische duurzaamheid hoog in de vaandel.

 
 

Microfinanciering: startkapitaal voor ondernemers

Een lening bij de bank voor het opzetten van een kapsalon, boerenbedrijf of internetcafé. In Nederland is dit heel goed mogelijk. In ontwikkelingslanden ligt dat anders. Daar hebben arme ondernemers vaak geen onderpand of vast adres en krijgen dus geen lening. Gelukkig zijn er steeds meer lokale banken die kredieten verstrekken zodat arme ondernemers een eigen bedrijfje kunnen oprichten.

 
 
Pottenbakker

Bedrijfsontwikkeling: succesvol ondernemen

Bedrijfsontwikkeling gaat een stap verder dan microfinanciering. Hivos helpt kleinschalige ondernemers door middel van training en advies, zodat zij meer producten op de markt kunnen brengen en tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Dat stelt hen in staat om van hun bedrijf een bloeiende onderneming te maken. Dat zorgt voor inkomen én werkgelegenheid.

 
 

Kwaliteitsmarkten. Gelijke kansen voor kleine producenten op de markt

Voor veel kleinschalige boeren is de weg naar de markt niet eenvoudig. Ze hebben te maken met allerlei handelsbelemmeringen en –ongelijkheden zoals importquota en subsidies aan concurrenten. De kunst is om het gat in de markt te vinden en de obstakels voor ondernemers en producenten in ontwikkelingslanden het hoofd te bieden. Maar ook om producten te maken die voldoen aan internationale sociale- en milieuregels.

 
 

Biodiversiteitsfonds: produceren zonder het ecosysteem te schaden

Het behoud van biodiversiteit wordt nog steeds bedreigd door grootschalige plundering van natuurlijke hulpbronnen, monoculturen in de landbouw, onverantwoord gebruik van pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen. Hivos steunt activiteiten die mensen in staat stelt hun eigen leven vorm te geven maar dan wel met behoud van het ecosysteem. Het voornaamste instrument is het Biodiversiteitsfonds (BDF).