ENG
 


 

Kennisprogramma

AirPutih Indonesia Merapi

Hivos investeert in kennis om te blijven leren over haar werkterreinen en kritisch te reflecteren op haar eigen praktijk. Dankzij haar kennisprogramma is Hivos in staat gebleken te blijven innoveren en een voortrekkersrol op haar werkterreinen te behouden.

 

De situatie in het Midden Oosten bijvoorbeeld stelde Hivos al jaren geleden voor de vraag wat buitenlandse organisaties kunnen doen om de strijd voor vrijheid in gesloten samenlevingen te steunen. Mede dankzij inzichten uit het kennisprogramma kunnen maatschappelijke organisaties in deze samenlevingen onder moeilijke omstandigheden toch hun werk doen. Ook is Hivos in een vroeg stadium begonnen met onderzoek naar nieuwe vormen van activisme, zoals het gebruik van nieuwe media. Dit resulteerde in innovatieve toepassingen als crowdsourcing bij verkiezingen en websites voor onafhankelijke geluiden uit het Midden Oosten.

Nieuwe strategieën
Samen met wetenschappers en lokale activisten werkt Hivos in vijf kennisprogramma’s. De inzichten uit deze programma's moeten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën om maatschappelijke verandering te bevorderen. Beleids- en strategievorming zijn complexe processen. Kennis van de lokale context en van internationale ontwikkelingen en reflectie met betrokken wetenschappers zijn nodig om adequaat te kunnen reageren op veranderingen. Dit geldt niet alleen voor Hivos’partnerorganisaties, maar ook voor Hivos zelf, en voor de beleidsmakers die Hivos wil beïnvloeden.

Handvaten voor de praktijk
De vijf thematische kennisprogramma’s van Hivos zijn geen onderzoeksprogramma’s in de academische zin. Praktijkdeskundigen – van mensenrechtenactivisten tot lokale ondernemers – bepalen samen met de wetenschappers de agenda van het programma. Publicaties zijn slechts een tussenstap in het proces: de opgedane kennis moet duidelijke handvaten bieden voor de praktijk. Hiermee beoogt Hivos de kloof tussen theorie en praktijk te helpen overbruggen.

 

Vijf kennisprogramma's

 

       
Civil Society Building
Wat zijn de nieuwe vormen van activisme voor maatschappelijke verandering?
Pluralisme
Hoe kunnen maatschappelijke organisaties fundamentalisme tegengaan?
   
   
Midden Oosten
Welke rol kunnen internationale actoren spelen in maatschappelijke verandering?
Small Producers
Hoe kunnen kleine boeren profiteren van globalisering?
   

 

 
Digital Natives
Welk potentieel heeft de ‘facebook-generatie’?
 

 

 

Lees meer over deze onderwerpen op de website van het kennisprogramma