ENG
 


 

Doneren

Ontwikkelingsfonds op Naam bij Hivos


Overweegt u uw vermogen te benutten om het leven van anderen te verbeteren? Een Fonds op Naam biedt u de mogelijkheid om volgens uw eigen wensen, fiscaal aantrekkelijk een bijdrage te leveren aan een wereld die vrijer, eerlijker en duurzamer is. Extra persoonlijk omdat u het fonds zelf een naam mag geven.


Dame met vruchten

 
Een Ontwikkelingsfonds op Naam is een speciaal fonds waarmee u persoonlijk en blijvend kunt bijdragen aan een betere wereld. Een notariële akte (of een beschikking in het testament) vormt de basis. Het rendement van het fonds komt ten goede aan Hivos maar u bepaalt zelf de bestemming van het geld.

Honderden partners
Hivos werkt met honderden partnerorganisaties in een groot aantal landen. Hecht u bijvoorbeeld veel waarde aan de emancipatiestrijd in het Midden-Oosten? Dan spreekt het werk van onze Iraanse partnerorganisaties u mogelijk aan. Bent u werkzaam in de zorg? Dan kiest u misschien voor onze eigenzinnige hiv/aids projecten. Vindt u dat de  ontwikkeling van alternatieve energiebronnen meer prioriteit moet krijgen? Dan kunt u overwegen om biogas voor Afrikaanse boeren toegankelijk te maken.

Twee rekenvoorbeelden fonds op naam

Afbeelding: rekenvoorbeelden fonds op naam

Uw wensen
Hivos inventariseert uw wensen qua besteding en inrichting van uw Ontwikkelingsfonds op Naam tijdens een persoonlijk gesprek. Samen kijken we naar de optimale match tussen uw interesses en beweegreden en onze mogelijkheden c.q. de behoeften van onze partner-organisaties. U bepaalt hoeveel geld er per jaar vrijvalt uit uw Fonds ten behoeve van het door u bepaalde doel. Zo levert u op een heel persoonlijke manier een bijdrage aan een betere wereld.
Hivos verplicht zich uw Fonds op een inzichtelijke en professionele manier te beheren en de gelden die het genereert te besteden volgens de met u afgesproken wensen. U krijgt een persoonlijk aanspreekpunt, deskundig op het terrein waaraan uw Fonds haar geld besteedt. Periodiek ontvangt u een overzicht van de  bestedingen uit het Fonds en daarnaast een (inhoudelijke) jaarrapportage van de partnerorganisatie(s) hoe zij profiteerden van de gelden. Een persoonlijk bezoek is ook mogelijk.

Het Ontwikkelingsfonds vormt  onderdeel van het totale vermogen van Hivos. Hivos stort het niet  bestede deel van het fondsvermogen op een aparte  Noord-Zuid-spaarrekening bij Hivos partner Triodos Bank. De  rente-inkomsten van deze rekening worden jaarlijks aan het vermogen van  het fonds toegevoegd.

 

Contact
Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u nog eens in alle rust verder overleggen over de mogelijkheden van uw eventuele Ontwikkelingsfonds op Naam, neemt u dan contact op met Hivos, mw. Francis Vollebregt voor een persoonlijke afspraak via 070 376 55 00.