Kom in actie
 
 

Sumba Iconic Island

Sumba Iconic Island: een update

Gepost op 04/06/2012

 

De eerste stappen voor een 100% duurzaam eiland zijn gezet. Een overzicht van de eerste duurzame projecten.Hivos Item

Toezegging van lokaal bestuur
Om Sumba 100% duurzaam te krijgen, is samenwerking met de (lokale) overheid en de energiemaatschappij belangrijk.  Dus heeft Hivos om tafel gezeten met de betrokken overheden en het  energiebedrijf PLN. De reacties waren gelijk erg positief en in maart 2011 is er een overeenkomst getekend tussen verschillende partijen, zoals PLN en de gekozen lokale bestuurders. Op dit moment werken lokale en nationale overheden, PLN, het bedrijfsleven, bewoners en lokale organisaties samen aan een 'roadmap' om Sumba 100% duurzaam te maken.
 
Lampen op zonne-energie
Intussen zijn de eerste duurzame projecten begonnen. Verlichting op zonne-energie bijvoorbeeld. Inwoners van Sumba die geen toegang hebben tot elektriciteit, hoeven niet langer in het donker te zitten. Het elektriciteitsbedrijf PLN stelt lampensets op zonne-energie ter beschikking aan bewoners die zich hiervoor aanmelden. In ruil voor een kleine bijdrage levert PLN de lampen en het onderhoud.

Elektriciteit uit water
Ook water kan een bron voor energie zijn. Kleine waterkrachtcentrales zetten stromend water om in energie voor huishoudens. In Mbaku Hau is er al een microwaterkrachtcentrale gebouwd. Met financiële steun van Hivos, hebben bewoners en IBEKA een microwaterkrachtcentrale gebouwd en een elektriciteitsnetwerk waar ongeveer 100 huizen op aangesloten zijn. De gemeenschap regelt zelf het beheer van de centrale en het innen van de bijdrage voor de elektriciteit.

Biogasinstallaties
In Juni 2011 heeft Hivos het Indonesische biogasprogramma naar Sumba uitgebreid, om uit koeienmest stroom te genereren voor koken en verlichting. Hivos versterkt lokale NGO's die metselaars op leiden om biogas installaties van goede kwaliteit te bouwen. Eind 2011 waren de eerste 20 biogasinstallaties in werking. Dit jaar zal dat uitgebreid worden tot ongeveer 100 installaties. Om het biogasprogramma uit te breiden, is naast de bijdrage van boeren zelf externe financiering nodig.

Haalbaarheidsstudies
Hivos heeft verschillende haalbaarheidsstudies laten uitvoeren voor Sumba Iconic Island. Het Nederlands adviesbureau KEMA heeft een studie naar verschillende, kostenefficiënte scenario’s afgerond naar de productie van elektriciteit uit duurzame bronnen. Hieruit blijkt dat hernieuwbare energiebronnen ruim beschikbaar zijn om de geschatte toekomstige vraag van elektriciteit op Sumba op te vangen. En hoewel de investeringskosten aanvankelijk hoog zijn,  zullen de kosten van stroom uit hernieuwbare bronnen op de lange termijn veel lager zijn dan het gebruik van dieselgeneratoren.

Andere mogelijkheden, zoals  het gebruik van biomassa en biobrandstoffen, extra locaties voor micro waterkrachtcentrales en kleine windturbines voor irrigatie worden ook bestudeerd. Conclusies zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen van de aanpak in 2012.