Kom in actie
 
 

Nieuws

Blog: Donkere wolken bij vertrek uit Rio

De inwoners van Rio de Janeiro hebben, vanwege de Rio+20 top, drie   dagen extra vakantie gekregen. Tijdens het officiële gedeelte van de 20   tot en met 22 juni waren er veel minder auto’s op straat. Dat werkt. De   speciale conferentiebussen reden nu vanuit het centrum zonder file, in   ongeveer een uur naar het conferentieoord aan westelijke buitenrand  van  de stad. Hivos Item

 

Donkere wolken
Helaas voor de vakantievierende Cariocas (benaming voor inwoners van  Rio de Janeiro) heeft de zon de afgelopen plaats gemaakt voor donkere  luchten en regen. Misschien wel passend bij de weinig ambitieuze  verklaring die de regeringsleiders hebben ondertekend? Het slot akkoord  zal hierna niet meer worden gewijzigd. Daar veranderen de  regeringsleiders, de maatschappelijke organisaties en de grote  demonstratie door het centrum van Rio de Janeiro nu niets meer aan.

Op  uitnodiging de staatssecretarissen Atsma en Knapen kwamen op  vrijdagochtend de Nederlandse deelnemers aan Rio+20 bij elkaar om terug  te blikken en vooruit te kijken. De vertegenwoordigers van het  Nederlands ‘maatschappelijk middenveld’ werden ontvangen op het  Nederlands consulaat met een prachtig uitzicht op Rio.

Voorafgaand  aan de conferentie was door het Nederlands Platform Rio+20 een  gezamenlijke verklaring met prioriteiten opgesteld. Dit document werd  uitgangspunt voor de gesprekken op die ochtend. Duidelijk is dat Rio+20  niet opgeleverd heeft wat de maatschappelijke organisaties hadden  gehoopt. Ook de Nederlandse overheidsdelegatie en staatssecretarissen  kunnen niet verbloemen dat de Nederlandse en Europese voorstellen voor  een groot deel niet zijn opgenomen in de eindafspraken.

De  slotverklaring van Rio+20 gaat over zó veel onderwerpen dat het moeilijk  is om tot een goede totaal beoordeling te komen. Daarnaast ontbreekt  het in het akkoord aan harde deadlines en een concrete planning. Mijn  overall conclusie is echter dat de rijke landen waaronder Europa veel te  weinig geboden hebben om armoede en milieuproblemen in  ontwikkelingslanden op te lossen. Kortom: te weinig geld en te weinig  bereidheid voor overdracht van schone technologie. De  ontwikkelingslanden en met name de opkomende landen zoals Brazilië,  India en China hadden zich positiever op moeten stellen over afspraken  voor het milieu. Samen zijn de partijen uitgekomen op ‘een deal’ die op  beide terreinen te kort schiet.
 

Aanknopingspunten
Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten. Zelfs de zwakke paragraaf  over  overschakeling en toegang tot duurzame energie biedt een aantal  aanknopingspunten. Want ook zonder deadlines en concrete planning is de  richting wél duidelijk. We moeten onze energie voorziening verduurzamen,  zorgen voor toegang tot energie voor mensen in ontwikkelingslanden en  foute fossiele energie subsidies afbouwen. Wij, als Hivos zullen op Sumba (waar Hivos vorig jaar het initiatief nam samen met de Sumbanese  bevolking, Indonesische overheden, bedrijven en instellingen wereldwijd  dit eiland binnen 10 jaar te voorzien van 100% duurzame energie) het  goede voorbeeld te geven en hopen daarmee inspiratie te bieden zodat  deze kennis bij volgende toppen in concretere afspraken omgezet kunnen  worden.

Lees ook de andere blogs van Eco Matser, Klimaatspecialist bij Hivos.

 

Foto copyrights Flickr user Vnoel