ENG
 


 

Persberichten

Hivos bedankt Nederlanders voor korter douchen

Gepost op 22/09/2010

Hivos’ nieuwe campagne “Energiebesparing hier scheelt rampen daar” is begonnen. In radiospots en met advertenties in dag- en weekbladen vraagt Hivos aandacht voor de noodzaak hier energie te besparen. Namens mensen in ontwikkelingslanden bedankt Hivos mensen in Nederland voor korter douchen, de auto en wasdroger eens niet te gebruiken en de thermostaat wat lager te zetten.


Klimaatverandering bemoeilijkt nu al het bestrijden van armoede en duurzame ontwikkeling, en dat is een belangrijke reden om de campagne te starten.

Actie in Nederland

Met de campagne wil Hivos tot actie aansporen in Nederland en laten zien dat als veel mensen energie besparen het resultaat al snel substantieel is. Ter illustratie: Nederland produceert met de wasdroger twee maal zoveel CO2 als het Afrikaanse land Mali ten gevolge van het totale gebruik van fossiele brandstoffen. Een droogbeurt per week minder leidt naar verhouding dus tot een significante reductie van de uitstoot van CO2.

Wereldwijd beschikt een miljard mensen niet of nauwelijks over energie. Juist deze mensen in ontwikkelingslanden ondervinden de meeste schade van klimaatverandering. Eco Matser, klimaat- en energiespecialist van Hivos: “Deze mensen hebben geen spaargeld en zijn niet verzekerd tegen overstroming of droogte, er zijn geen dijken die hen beschermen bij zeespiegelstijging of orkanen en ze hebben geen medicijnen tegen ziektes zoals malaria en dengue die als gevolg van klimaatverandering toenemen.”

100 procent duurzame energie

Hivos pleit voor 100 procent duurzame energie wereldwijd. In rijke landen zoals Nederland betekent dit minder energiegebruik en een overstap op duurzame productie terwijl in er ontwikkelingslanden meer energie moet worden geproduceerd maar dan wel groen. Op deze manier worden armoede en klimaatverandering aangepakt. Hivos werkt met partners in arme landen om duurzaam energie te produceren en daarmee armoede en klimaatverandering te bestrijden. Biogas, kleinschalige watercentrales en efficiënte houtfornuizen blijken daarin zeer effectief.

Toch moet klimaatverandering allereerst hier worden aangepakt. Estomih Sawe van TaTEDO, een lokale partnerorganisatie van Hivos uit Tanzania: “Een Nederlander produceert gemiddeld 100 keer meer CO2 dan een Tanzaniaan. Daarom is het noodzakelijk dat mensen in landen zoals Nederland het voortouw nemen om zuiniger met energie om te gaan en over te stappen op schone energie.”

 
 

Jouw reactie

thumb» | Terms and conditions